Prevádzkový poriadok školy

Všetky podmienky prevádzky školy a povinnosti školy sú detailne rozpracované v prevádzkovom poriadku školy. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ukladá školám povinnosť mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení.

Cena s DPH
16,39 €
Cena bez DPH
13,66 €
ISBN
978-80-8186-044-7
EAN kód
9788081860447
Rok vydania
2021
Počet strán
14
Formát
A4 - word (.docx)
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
+ -

Prevádzkový poriadok školy

Všetky podmienky prevádzky školy a povinnosti školy sú detailne rozpracované v prevádzkovom poriadku školy. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ukladá školám povinnosť mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení.
Školy sú pre účely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zariadenia pre deti a mládež, konkrétne sú definované ako zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.