Smernica na zabezpečenie rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly (2022)

Cieľom smernice na zabezpečenie rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly je stanoviť jednotný a transparentný postup pri zabezpečovaní a riadení rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly a úradu kapitoly v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi príslušnej kapitoly.

Cena s DPH
6,99 €
Cena bez DPH
5,83 €
EAN kód
9788081860973
Rok vydania
2022
Počet strán
27
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Smernica na zabezpečenie rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly (2022)

Cieľom smernice na zabezpečenie rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly je stanoviť jednotný a transparentný postup pri zabezpečovaní a riadení rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly a úradu kapitoly v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi príslušnej kapitoly.
Smernica zabezpečuje jednotné a transparentné hospodárenie s verejnými prostriedkami v záujme efektívneho riadenia jednotlivých programov kapitoly a určuje zodpovednosť jednotlivých organizácií a organizačných útvarov v celom rozpočtovom procese kapitoly.