Smernica o pravidlách rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií (2022)

Smernica upravuje základné zásady hospodárenia vzťahujúce sa na všetky subjekty verejnej správy a na subjekty mimo verejnej správy, ak nakladajú s verejnými prostriedkami.

Cena s DPH
6,99 €
Cena bez DPH
5,83 €
EAN kód
9788081860966
Rok vydania
2022
Počet strán
26
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Smernica o pravidlách rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií (2022)

Smernica upravuje základné zásady hospodárenia vzťahujúce sa na všetky subjekty verejnej správy a na subjekty mimo verejnej správy, ak nakladajú s verejnými prostriedkami.
V niektorých častiach možno na tento zákon nazerať ako na základný finančný zákon všeobecne platný pre hospodárenie všetkých subjektov verejnej správy (napr. piata časť – Pravidlá rozpočtového hospodárenia) a v iných častiach má charakter osobitného zákona (napr. tretia časť – Štátny rozpočet, štátne finančné aktíva a štátne finančné pasíva).