Smernica + vzor o vedení pokladnice

Účelom smernice je vytvorenie podmienok pre správne vedenie pokladnice, jednotný a účinný obeh pokladničných dokladov a zákonný postup pri vykonávaní finančných operácií. Súčasťou dokumentu je aj vzor, ktorý môžete využívať v praxi. Smernica určená predovšetkým pre školy a školské zariadenia.

Cena s DPH
5,04 €
Cena bez DPH
4,20 €
Rok vydania
2018
Počet strán
14
Formát
Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Smernica + vzor o vedení pokladnice

Účelom smernice je vytvorenie podmienok pre správne vedenie pokladnice, jednotný a účinný obeh pokladničných dokladov a zákonný postup pri vykonávaní finančných operácií. Súčasťou dokumentu je aj vzor, ktorý môžete využívať v praxi. Smernica určená predovšetkým pre školy a školské zariadenia.
Smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.