Sprievodca civilnej ochrany pre povodne

Akcia -20%

Publikácia obsahuje niekoľko ťažiskových tém, medzi ktorí patrí - úprava záchranných prác a vyhlasovanie mimoriadnej situácie, ktorá sa viaže na uplatňovanie mechanizmov a finančných nástrojov aj podľa zákona o povodniach. Publikácia rieši tiež jednorazovú finančnú pomoc, ktorú si občania môžu uplatniť pri poškodení obydlia a vzorové dokumenty a tabuľky pre potreby riešenia povodní.

Ušetríte
20% = 5,74 €
Cena s DPH
28,90 € 23,16 €
Cena bez DPH
24,08 € 19,30 €
Rok vydania
2021
Počet strán
31 + prílohy
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Sprievodca civilnej ochrany pre povodne

Publikácia obsahuje niekoľko ťažiskových tém, medzi ktorí patrí - úprava záchranných prác a vyhlasovanie mimoriadnej situácie, ktorá sa viaže na uplatňovanie mechanizmov a finančných nástrojov aj podľa zákona o povodniach. Publikácia rieši tiež jednorazovú finančnú pomoc, ktorú si občania môžu uplatniť pri poškodení obydlia a vzorové dokumenty a tabuľky pre potreby riešenia povodní.
Publikácia rozoberá predpovednú povodňovú službu, hlásnu povodňovú službu a varovanie obyvateľstva, vyhlasovanie mimoriadnej situácie, záchranné práce a plán ochrany obyvateľstva, reakciu na povodňovú situáciu, odstraňovanie následkov povodní a obnovu územia, financovanie reakcie na povodeň a ako požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc aj so vzorom žiadosti. Súčasťou príspevku je až pätnásť vzorových dokumentov a tabuliek pre potreby riešenie povodní.

Neprehliadnite VI. časť, a to Financovanie reakcie na povodeň: ide o jednorazovú finančnú pomoc podľa § 28a zákona o civilnej ochrane, ktorú si občania môžu uplatniť pri poškodení obydlia a obciam to refunduje vláda, ale málo ktoré obce a občania o tom vedia.

Autorkou príspevku je odborníčka priamo z praxe, ktorá dlhodobo pracovala ako generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia a povodní.

Zoznam príloh, ktoré obsahuje produkt:
 • VZOR  PRÍKAZU NARIADENIA VYHLÁSENIA OHROZENIA, STAVU NÚDZE A MIMORIANEJ SITUÁCIE
 • VZOR PRÍKAZU O VYHLÁSENÍ MIMORIADNEJ SITUACIE
 • VZOR VYHLÁSENIA EVAKUÁCIE
 • VZOR PRÍKAZU NA UVEDENIE SÍL A PROSTRIEDKOV DO POHOTOVOSTI NA VYKONÁVANIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC
 • VZOR MIMORIADNEHO HLÁSENIA O VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI
 • VZOR HLÁSENIA O VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI/VYHLÁSENÍ MIMORIADNEJ SITUÁCIE V MIESTNOM ROZHLASE
 • VZOR PRÍKAZU NA VYKONANIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC PO VZNIKU MIMORIADNE UDALOSTI
 • VZOR PRÍKAZU STAROSTU OBCE  NA  UZATVORENIE PRIESTORU MIMORIADNEJ UDALOSTI
 • VZOR PRÍKAZU NA ODVOLANIE  SÍL A PROSTRIEDKOV PO UKONČENÍ ZÁCHRANNÝCH PRÁC
 • VZOR HLÁSENIA POČAS  MIMORIADNEJ UDALOSTI A HLÁSENIA PO UKONČENÍ ZÁCHRANNÝCH PRÁC
 • TABUĽKA - VÝDAVKY NA POVODŇOVÉ ZÁCHRANNÉ PRÁCE
 • TABUĽKA - VÝDAVKY NA POVODŇOVÉ ZABEZPEČOVACIE PRÁCE V OKRESE
 • TABUĽKA - VÝDAVKY NA POVODŇOVÉ ZABEZPEČOVACIE PRÁCE V KRAJI
 • VZOR ŽIADOSTI O JEDNORAZOVÚ FINANČNÚ POMOC
 • VZOR ZOZNAMU ŽIADOSTÍ OBCE PRE OKRESNÝ ÚRAD