Súbor smerníc pre neziskové organizácie (2021)

Prinášame vám interné smernice pre neziskové organizácie, ktoré sú vypracované v súlade so zmenami pre rok 2021 renomovanou autorkou v danej oblasti s dlhoročnými skúsenosťami Ing. J. Vrškovou. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek.

Cena s DPH
22,79 €
Cena bez DPH
18,99 €
ISBN
978-80-8186-056-0
EAN kód
9788081860560
Rok vydania
2021
Počet strán
52
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Jana Vršková
+ -

Súbor smerníc pre neziskové organizácie (2021)

Prinášame vám interné smernice pre neziskové organizácie, ktoré sú vypracované v súlade so zmenami pre rok 2021 renomovanou autorkou v danej oblasti s dlhoročnými skúsenosťami Ing. J. Vrškovou. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek.

Balík obsahuje smernice pre tieto oblasti:

  • Dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok a odpisový plán
  • Interná smernica na vykonanie inventarizácie
  • Systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov
  • Tvorba a použitie vlastných zdrojov
  • Účtový rozvrh
  • Vedenie pokladnice