Trestný poriadok – Veľký komentár (4. aktualizované vydanie)

Trestný poriadok, IV. aktualizované vydanie vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. V porovnaní s predchádzajúcim 3. vydaním diela sú v 4. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali k právnemu stavu, 1.8.2019.

ISBN
978-80-8155-087-4
Rok vydania
2019
Väzba
Tvrdá väzba
Vydanie
Štvrté
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD a kolektív
Bez DPH S DPH
Tlačená publikácia 63,64 € 70,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/eurokodex-komentar-k-trestnemu-poriadku-online-verzia/p-1569793.xhtml" target="_blank">Online verzia - Zobraziť produkt</a> 0,00 € 0,00 €

Trestný poriadok – Veľký komentár (4. aktualizované vydanie)

Trestný poriadok, IV. aktualizované vydanie vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. V porovnaní s predchádzajúcim 3. vydaním diela sú v 4. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali k právnemu stavu, 1.8.2019.

Veľký komentár je doplnený o novú judikatúru, čim stúpa jeho výpovedná hodnota pre čitateľa.

Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej verejnosti rozsiahly komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku. Prednosťou tohto diela je odborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a skutkové podstaty v trestnom práve procesnom.

Podáva ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení a ďalších praktických otázok, ktoré s nimi úzko súvisia, najmä z oblasti súdnej praxe a judikatúry.
Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svojim čitateľom najmä z radov prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov, obhajcov, študentov práva, doktorandov, ale aj ostatných subjektov dotknutých ustanoveniami Trestného poriadku poskytovať cenné rady pre ich každodennú prax.

Pokiaľ ide o systematiku spracovania komentára, k jednotlivým ustanoveniam zákona sa uvádza:

  • súvisiace medzinárodné zmluvy a predpisy EÚ, súvisiace právne predpisy SR, súvisiace ustanovenia, vzťah k iným ustanoveniam,
  • komentár,
  • judikatúra.

Dielo má všetky predpoklady stať sa publikáciou, ktorá bude obohatením trestnoprávnej teórie i praxe orgánov činných v trestnom konaní a justície.


Ukážka