Vnútorný mzdový predpis

Vnútorný mzdový predpis sa vydáva v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom a v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších.

Cena s DPH
13,98 €
Cena bez DPH
11,65 €
ISBN
978-80-8186-122-2
EAN kód
9788081861222
Rok vydania
2022
Počet strán
7
Formát
DOC - A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Renáta Považanová
+ -

Vnútorný mzdový predpis

Vnútorný mzdový predpis sa vydáva v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom a v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších.

Predpis upravuje podmienky pre odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí sú v pracovnom pomere k zamestnávateľovi, v súlade so zákonom o odmeňovaní, so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, pracovným poriadkom zamestnávateľa a kolektívnou zmluvou na príslušný rok zo dňa.

Vnútorný mzdový predpis je v súlade so zmenami Zákonníka práce v roku 2022.