VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení (VZOR) (2022)

Všeobecne záväzné nariadenie je vzorom, do ktorého obec dopĺňa konkrétne a špecifické podmienky.

Cena s DPH
4,99 €
Cena bez DPH
4,16 €
EAN kód
9788081860942
Rok vydania
2022
Počet strán
6
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
+ -

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení (VZOR) (2022)

Všeobecne záväzné nariadenie je vzorom, do ktorého obec dopĺňa konkrétne a špecifické podmienky.

Od 1.1. 2022  sa financovanie originálnych školských kompetencií rozdeľuje podľa zriaďovateľa  základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení (ďalej len „školy a školské zariadenia“), a to na financovanie škôl a školských zariadení:

  • v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí na základe vydaného všeobecne záväzného nariadenia,
  • v zriaďovateľskej pôsobnosti  cirkví, náboženských spoločností a iných právnických a fyzických osôb na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku.