Vzor zmluvy o sponzoringu

Objasňuje zmluvný charakter sponzoringu v prospech obce + vzor zmluvy o sponzoringu.

Sponzorská zmluva je v podstate darovacia zmluva. Neexistuje konkrétny predpis, ktorý by upravoval sponzorskú zmluvu ako osobitný typ zmluvy. Na jej úpravu sa preto použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve.

Potrebné je mať na zreteli aj to, že ak bude sponzorská zmluva uzavretá písomne a zaviažete sa na poskytnutie daru, bude môcť druhá strana poskytnutie daru vymáhať ako akýkoľvek iný záväzok zo zmluvy.

Cena s DPH
4,08 €
Cena bez DPH
3,40 €
Rok vydania
2019
Počet strán
3
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Vzor zmluvy o sponzoringu

Objasňuje zmluvný charakter sponzoringu v prospech obce + vzor zmluvy o sponzoringu.

Sponzorská zmluva je v podstate darovacia zmluva. Neexistuje konkrétny predpis, ktorý by upravoval sponzorskú zmluvu ako osobitný typ zmluvy. Na jej úpravu sa preto použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve.

Potrebné je mať na zreteli aj to, že ak bude sponzorská zmluva uzavretá písomne a zaviažete sa na poskytnutie daru, bude môcť druhá strana poskytnutie daru vymáhať ako akýkoľvek iný záväzok zo zmluvy.
V samej zmluve je nevyhnutné dostatočne presne identifikovať predmet daru, teda vo vašom prípade jednotlivé počítače vrátane príslušenstva. Ak by ste mali vedomosť o tom, že majú nejaké chyby, musíte o nich obdarovaného informovať. V opačnom prípade by bol obdarovaný oprávnený dar vrátiť.