Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie (2022)

Aktualizované

Tento pracovný poriadok podrobnejšie konkretizuje všeobecné ustanovenia právnych predpisov na podmienky zamestnávateľa s cieľom zabezpečiť udržiavanie vnútorného poriadku, dodržiavanie pracovnej disciplíny, rovnosť nárokov bez ohľadu na pohlavie zamestnanca a korektné vzájomné pracovnoprávne vzťahy pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia pracovných úloh zamestnancov a pracovný úloh zamestnancov pri vykonávaní prác vo verejnom záujme a zamestnávateľa.

Cena s DPH
18,18 €
Cena bez DPH
15,15 €
ISBN
978-80-8186-107-9
EAN kód
9788081861079
Rok vydania
2022
Počet strán
64
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Jarmila Szabová

Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie (2022)

Tento pracovný poriadok podrobnejšie konkretizuje všeobecné ustanovenia právnych predpisov na podmienky zamestnávateľa s cieľom zabezpečiť udržiavanie vnútorného poriadku, dodržiavanie pracovnej disciplíny, rovnosť nárokov bez ohľadu na pohlavie zamestnanca a korektné vzájomné pracovnoprávne vzťahy pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia pracovných úloh zamestnancov a pracovný úloh zamestnancov pri vykonávaní prác vo verejnom záujme a zamestnávateľa.
Pracovný poriadok môže podľa Zákonníka práce zamestnávateľ vydať vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia, inak je neplatný.