Vzory výročných správ obce za rok 2019

Výročné správy obsahujú tieto tri typy vzorov:

  • individuálna výročná správa obce,
  • konsolidovaná výročná správa,
  • konsolidovaná výročná správa obce (spojená).

Cena s DPH
6,59 €
Cena bez DPH
5,49 €
Rok vydania
2019
Počet strán
9
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Vzory výročných správ obce za rok 2019

Výročné správy obsahujú tieto tri typy vzorov:
  • individuálna výročná správa obce,
  • konsolidovaná výročná správa,
  • konsolidovaná výročná správa obce (spojená).

Bližšie informácie:

  • Individuálna výročná správa obce

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu individuálnu výročnú správu a mimoriadnu individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

  • Konsolidovaná výročná správa

Materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia konsolidovanej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú výročnú správu a mimoriadnu konsolidovanú výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tieto konsolidované výročné správy vyhotovujú.

  • Konsolidovaná výročná správa obce (spojená)

Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu, možno údaje z individuálnej výročnej správy a údaje z konsolidovanej výročnej správy spojiť do jednej konsolidovanej výročnej správy.