Vzory výročných správ obce za rok 2020

Výročnú správu zostavujú účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom. V podmienkach samosprávy musí byť audítorom overená individuálna a konsolidovaná účtovná závierka obce a VÚC.

Cena s DPH
11,49 €
Cena bez DPH
9,58 €
ISBN
978-80-8186-032-4
Rok vydania
2020
Počet strán
53
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Terézia Urbanová
+ -

Vzory výročných správ obce za rok 2020

Výročnú správu zostavujú účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom. V podmienkach samosprávy musí byť audítorom overená individuálna a konsolidovaná účtovná závierka obce a VÚC.
Obsahuje tieto vzory:
- individuálna výročná správa
- konsolidovaná výročná správa
- konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)