Vzory výročných správ obce za rok 2022

Výročnú správu zostavujú účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom. V podmienkach samosprávy musí byť audítorom overená individuálna a konsolidovaná účtovná závierka obce a VÚC.

Obsah súboru vzorov:

  • Individuálna výročná správa obce
  • Konsolidovaná výročná správa obce
  • Konsolidovaná výročná správa obce spojená

Cena s DPH
14,94 €
Cena bez DPH
12,45 €
EAN kód
9788081861307
Rok vydania
2023
Počet strán
74
Formát
DOC - A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Terézia Urbanová
+ -

Vzory výročných správ obce za rok 2022

Výročnú správu zostavujú účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom. V podmienkach samosprávy musí byť audítorom overená individuálna a konsolidovaná účtovná závierka obce a VÚC.

Obsah súboru vzorov:

  • Individuálna výročná správa obce
  • Konsolidovaná výročná správa obce
  • Konsolidovaná výročná správa obce spojená

Individuálna výročná správa obce

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu individuálnu výročnú správu a mimoriadnu individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto individuálna výročná správa vyhotovuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Individuálna výročná správa a konsolidovaná výročná správa sa zverejňujú uložením do registra.

Konsolidovaná výročná správa obce

Materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia konsolidovanej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú výročnú správu a mimoriadnu konsolidovanú výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tieto konsolidované výročné správy vyhotovujú.

Konsolidovaná výročná správa obce spojená

Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu, možno údaje z individuálnej výročnej správy a údaje z konsolidovanej výročnej správy spojiť do jednej konsolidovanej výročnej správy.