Administratívna finančná kontrola a jej postup vo verejnej správe

Novinka

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, slúži ako praktický sprievodca pre osoby, ktoré sú zodpovedné za administratívnu finančnú kontrolu vo verejnej správe (pri poskytovaní dotácií, transferov a grantov z rozpočtu). Na jednom mieste nájdete zosumarizované formálne náležitosti kontroly, doklady a písomnosti potrebné pre jej výkon, samotný priebeh administratívnej kontroly až po praktické odporúčania pre spracovanie výstupu a zakotvenie kontrolných zistení. Na webinári rozoberieme tiež problematické zákutia kontroly a povieme si, ako postupovať tak, aby ste nikde nespravili chybu.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
11. 1. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 11. 1. 2024 60 € 72 €
+ -

Administratívna finančná kontrola a jej postup vo verejnej správe

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, slúži ako praktický sprievodca pre osoby, ktoré sú zodpovedné za administratívnu finančnú kontrolu vo verejnej správe (pri poskytovaní dotácií, transferov a grantov z rozpočtu). Na jednom mieste nájdete zosumarizované formálne náležitosti kontroly, doklady a písomnosti potrebné pre jej výkon, samotný priebeh administratívnej kontroly až po praktické odporúčania pre spracovanie výstupu a zakotvenie kontrolných zistení. Na webinári rozoberieme tiež problematické zákutia kontroly a povieme si, ako postupovať tak, aby ste nikde nespravili chybu.

Bonus

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Formálne náležitosti administratívnej finančnej kontroly
 • Doklady a písomnosti potrebné pre  výkon administratívnej finančnej kontroly
 • Priebeh administratívnej finančnej kontroly (naše práva a povinnosti)
 • Zaslanie vyúčtovania a jeho kontroly
 • Spracovanie výstupu o kontrole v prípade zistenia nedostatkov
 • Spracovanie výstupu o kontrole v prípade nezistenia nedostatkov
 • Spracovanie záznamu o skončení administratívnej finančnej kontroly
 • Spracovanie spoločnej správy
 • Vypracovania návrhov odporúčaní a lehôt
 • Zakotvenie kontrolných zistení, podklady k zisteniam, odporúčania a opatrenia povinnej osoby
 • Stanovenie termínu na zaslanie prijatých opatrení
 • Priestor na vaše otázky

Harmonogram webinára

09:00 – 11:00 – prednáška spojená s diskusiou