• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Ako sa pripraviť na kontrolu vo verejnej správe – pre kontrolórov, účtovníkov, hospodárov, rozpočtárov, vedúcich zamestnancov

Ako sa pripraviť na kontrolu vo verejnej správe – pre kontrolórov, účtovníkov, hospodárov, rozpočtárov, vedúcich zamestnancov

Ak čakáte kontrolu alebo sa chcete lepšie pripraviť na jej proces a zároveň zistiť, čo všetko sa v praxi kontroluje, potom si nenechajte ujsť webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA. Dozviete sa, aké sú vaše práva a povinnosti pri kontrole; na čo si dať pozor pri obehu dokladov, pri finančnej kontrole či pri zverejňovaní; čo najčastejšie vytýkajú kontrolné orgány a v neposlednom rade, ako sa na kontrolu pripraviť. Zároveň si vysvetlíme, ako kontrola prebieha v praxi – a to od zahájenia kontroly cez jej priebeh, odovzdanie dokumentácie kontrolnému orgánu, podanie námietky a ukončenie kontroly.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
30. 10. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 30. 10. 2023 60 € 72 €
+ -

Ako sa pripraviť na kontrolu vo verejnej správe – pre kontrolórov, účtovníkov, hospodárov, rozpočtárov, vedúcich zamestnancov

Ak čakáte kontrolu alebo sa chcete lepšie pripraviť na jej proces a zároveň zistiť, čo všetko sa v praxi kontroluje, potom si nenechajte ujsť webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA. Dozviete sa, aké sú vaše práva a povinnosti pri kontrole; na čo si dať pozor pri obehu dokladov, pri finančnej kontrole či pri zverejňovaní; čo najčastejšie vytýkajú kontrolné orgány a v neposlednom rade, ako sa na kontrolu pripraviť. Zároveň si vysvetlíme, ako kontrola prebieha v praxi – a to od zahájenia kontroly cez jej priebeh, odovzdanie dokumentácie kontrolnému orgánu, podanie námietky a ukončenie kontroly.

Ako bonus získate vzor protokolu na odovzdanie dokumentácií kontrolnému orgánu a vzor námietok k zisteniam alebo k lehotám.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Účastníci sa môžu pýtať a konzultovať vlastné prípady kontrol a dostať od lektora relevantné a aktuálne informácie s ohľadom na zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ako aj zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Ako bonus získate:

 • vzor protokolu na odovzdanie dokumentácií kontrolnému orgánu,
 • vzor námietok zo strany kontrolovaného subjektu k zisteniam alebo k lehotám,
 • príležitosť konzultovať vlastné námietky, respektíve získať podklady na ich spracovanie.
 

Cieľová skupina:

 • Účtovníci, hospodári, rozpočtári
 • Tretie strany (externí účtovníci, dodávatelia účtovných služieb pre zriadené organizácie)
 • Riaditelia a ich zástupcovia v rozpočtových a príspevkových organizáciách
 • Kontrolóri
 

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

1. Prehľad správnosti vykonávania kontrol

 • Aké máme práva pri kontrole?
 • Aké sú naše povinnosti?
 • Čo všetko musíme vedieť, ak kontrola začína?

2. Kontrola a jej proces v roku 2023

 • Zahájenie kontroly, zámer a termín jej začatia
 • Priebeh kontroly, odovzdanie dokumentácie kontrolnému orgánu
 • Námietky zo strany kontrolovaného subjektu
 • Vyhodnotenie námietok a ukončenie kontroly

3. Časté kontrolné zistenia v praxi

 • Na čo si dať pozor pri obehu dokladov, finančnej kontrole či pri zverejňovaní?
 • Čo často vytýkajú kontrolné  orgány a ako sa pripraviť na kontrolu?

4. Diskusia a konzultácie

 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou