• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Ako vykonať administratívnu finančnú kontrolu v roku 2023 – pre mestá, obce a kontrolórov

Ako vykonať administratívnu finančnú kontrolu v roku 2023 – pre mestá, obce a kontrolórov

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, je zároveň praktickým manuálom pre výkon administratívnej finančnej kontroly v roku 2023. Na webinári nájdete v praktických príkladoch bližšie opísaný spôsob zostavenia kontroly, ďalej doklady, písomnosti, výstup z kontroly a aj časté nedostatky s návodmi, ako ich opraviť.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
19. 7. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 19. 7. 2023 60 € 72 €

Ako vykonať administratívnu finančnú kontrolu v roku 2023 – pre mestá, obce a kontrolórov

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, je zároveň praktickým manuálom pre výkon administratívnej finančnej kontroly v roku 2023. Na webinári nájdete v praktických príkladoch bližšie opísaný spôsob zostavenia kontroly, ďalej doklady, písomnosti, výstup z kontroly a aj časté nedostatky s návodmi, ako ich opraviť.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina:

 • Zamestnanci obcí zodpovední za vyúčtovanie dotácií z rozpočtu obce
 • Vnútorní kontrolóri a pracovníci útvaru kontroly zriadených subjektov
 • Zamestnanci zodpovední za výkon administratívnej finančnej kontroly pri poskytovaní dotácií, transferov a grantov z rozpočtu
 • Prizvané osoby k administratívnej finančnej kontrole
 • Kontrolóri štátnych organizácií vykonávajúcich kontroly (§ 20 – § 27 zákona č. 357/2015 Z. z.)

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Práva, povinnosti a náležitosti kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • Dodržiavanie princípu predpojatosti pri kontrole
 • Zabránenie konfliktu záujmov
 • Zaslanie vyúčtovania a jeho kontroly
 • Spracovanie výstupu o kontrole v prípade ne/zistenia nedostatkov
 • Spracovanie záznamu o skončení administratívnej finančnej kontroly
 • Spracovanie spoločnej správy
 • Správnosť zakotvenia porušení zákonov, zmlúv či predpisov a podobne
 • Vypracovanie návrhov odporúčaní a lehôt
 • Zakotvenie kontrolných zistení, porušení zákonov, zmlúv či predpisov a podobne
 • Stanovenie termínu na zaslanie prijatých opatrení
 • Časté nedostatky a riešenia
 • Iné súvislosti
 • Priestor na vaše otázky

 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou