Cestovné náhrady v roku 2024

V roku 2024 nastalo viacero zmien v oblasti cestovných náhrad. Stúpli sumy stravného pre všetky časové pásma a zvýšila sa minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie. Okrem toho sa zvýšili aj limity pre preplatenie ubytovania či sadzby kilometrovného pre osobné motorové vozidlá. V tomto webinári vás Júlia Pšenková oboznámi s novými sumami cestovných náhrad a s ich aplikáciou v praxi. Na príkladoch vám ukáže, ako prepočítať kurz a ako správne vyplniť formulár A1 pre prácu v zahraničí.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
6. 6. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Webinár 6. 6. 2024 90 € 108 €

Cestovné náhrady v roku 2024

V roku 2024 nastalo viacero zmien v oblasti cestovných náhrad. Stúpli sumy stravného pre všetky časové pásma a zvýšila sa minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie. Okrem toho sa zvýšili aj limity pre preplatenie ubytovania či sadzby kilometrovného pre osobné motorové vozidlá. V tomto webinári vás Júlia Pšenková oboznámi s novými sumami cestovných náhrad a s ich aplikáciou v praxi. Na príkladoch vám ukáže, ako prepočítať kurz a ako správne vyplniť formulár A1 pre prácu v zahraničí.
Zaoberať sa budeme tiež používaním súkromného motorového vozidla, paušalizáciou náhrad, preddavkami, vylúčením súbehu tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty či prerušením pracovnej cesty.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Osoby s nárokom na cestovné náhrady
 • Definícia pracovnej cesty
 • Miesto pravidelného výkonu práce
 • Smernica o cestovných náhradách
 • Príkaz na pracovnú cestu
 • Paušalizácia cestovných náhrad
 • Prerušenie pracovnej cesty
 • Plnenia pri tuzemskej pracovnej ceste
 • Použitie súkromného motorového vozidla 
 • Definícia zahraničnej pracovnej cesty
 • Plnenia pri zahraničnej pracovnej ceste
 • Preddavok na zahraničnú pracovnú cestu
 • Vylúčenie súbehu tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty
 • Vreckové
 • Prepočítací kurz
 • Formulár A1
 • Proces spracovania pracovnej cesty
 • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

9:00 - 14:00 - prednáška spojená s diskusiou