Daňové novinky v oblasti DPH a ich uplatnenie v praxi

Napriek tomu, že od začiatku nového roka uplynulo len pár mesiacov, pribudlo do daňovej a účtovej praxe hneď niekoľko významných noviniek. Cieľom online webinára s poradcom Ing. Vladimírom Ozimým je uľahčiť vám orientáciu v sérii prijatých legislatívnych zmien a priblížiť vám, ako ich správne uplatniť v daňovej v praxi. Počas webinára si tak môžete z praktickej stránky problematiky prejsť všetky daňové povinnosti v roku 2020, vrátane tých, ktoré boli prijaté v súvislosti s COVID-19.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 9.7.2020 9.7.2020 60,00 € 72,00 €

Daňové novinky v oblasti DPH a ich uplatnenie v praxi

Napriek tomu, že od začiatku nového roka uplynulo len pár mesiacov, pribudlo do daňovej a účtovej praxe hneď niekoľko významných noviniek. Cieľom online webinára s poradcom Ing. Vladimírom Ozimým je uľahčiť vám orientáciu v sérii prijatých legislatívnych zmien a priblížiť vám, ako ich správne uplatniť v daňovej v praxi. Počas webinára si tak môžete z praktickej stránky problematiky prejsť všetky daňové povinnosti v roku 2020, vrátane tých, ktoré boli prijaté v súvislosti s COVID-19.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Záznam z webinára počas 30 dní
 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní


Program:
 • Sledovanie obratu na účely ZoDPH a riziká neskorej registrácie. Mimoriadne zdaňovacie obdobie a prenos daňovej povinnosti. Kto je povinný platiť daň
 • Zrušenie registrácie na základe žiadosti platiteľa alebo z úradnej moci. Kedy môže správca dane pristúpiť k zrušeniu registrácie platiteľa. Právny nástupca a zrušenie registrácie
 • Premiestnenie tovaru do iného členského štátu, princíp konsignačných skladov, registrácia v štáte umiestnenia tovaru v sklade
 • Priraďovanie prepravy v rámci reťazového obchodu (určenie pohyblivej a nepohyblivej dodávky) 
 • Určenie miesta dodania tovaru a služby (všeobecné a špecifické pravidlo)
 • Základ dane a oprava základu dane so zmenami od 1.1.2020
 • Vybrané okruhy v oblasti osoby povinnej platiť daň – prenos daňovej povinnosti, riziká nesprávnej fakturácie, dosah u vyhotoviteľa a príjemcu
 • Používanie investičného majetku (napr. auto, budova) na podnikanie aj na súkromné účely – stanovenie pomeru
 • Dodanie stavieb a nájom nehnuteľností
 • Právo na odpočítanie dane


Harmonogram webinára:
09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 13,00 – prednáška