Dochádzka a formy vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením v roku 2024

Hľadáte riešenia, ako žiakom so zdravotným znevýhodnením uľahčiť dochádzku a prispôsobiť im formy vzdelávania? Na webinári s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., nájdete nielen prehľad o možnostiach pre školy, ale aj príklady z praxe, ako úspešne zvládať rôzne situácie v súvislosti so vzdelávaním detí so zdravotným znevýhodnením. Dozviete sa viac o oslobodení od dochádzky a individuálnom vzdelávaní, vzdelávaní v skrátenom rozsahu, dištančnom vzdelávaní a prerušení dochádzky, oslobodení od vyučovania a zmene formy vzdelávania, rozhodovacích procesoch riaditeľa školy a podobne.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
18. 6. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 18. 6. 2024 70 € 84 €

Dochádzka a formy vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením v roku 2024

Hľadáte riešenia, ako žiakom so zdravotným znevýhodnením uľahčiť dochádzku a prispôsobiť im formy vzdelávania? Na webinári s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., nájdete nielen prehľad o možnostiach pre školy, ale aj príklady z praxe, ako úspešne zvládať rôzne situácie v súvislosti so vzdelávaním detí so zdravotným znevýhodnením. Dozviete sa viac o oslobodení od dochádzky a individuálnom vzdelávaní, vzdelávaní v skrátenom rozsahu, dištančnom vzdelávaní a prerušení dochádzky, oslobodení od vyučovania a zmene formy vzdelávania, rozhodovacích procesoch riaditeľa školy a podobne.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

1. Oslobodenie dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ od povinnosti dochádzať do školy  

2. Individuálne vzdelávanie dieťaťa/žiaka so zdravotným znevýhodnením  

3. Vzdelávanie sa podľa individuálneho učebného plánu  

4. Vzdelávanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením menej ako 4 hodiny denne v MŠ  

5. Dištančné vzdelávanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením v MŠ, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie  

6. Prerušenie dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie  

7. Predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania v MŠ, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie  

8. Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa so zdravotným znevýhodnením v MŠ  

9. Oslobodenie žiaka ZŠ a SŠ od vyučovania v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častiach  

10. Dištančné vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ  

11. Zmena formy vzdelávania zdravotne znevýhodneného žiaka jeho preložením do špeciálnej triedy alebo prestupom do špeciálnej školy  

12. Proces prijímania rozhodnutí riaditeľa školy v tejto oblasti

 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou