• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Flexibilita pracovného času – limity, možnosti, riešenia pre zamestnávateľa a zmeny v roku 2024

Flexibilita pracovného času – limity, možnosti, riešenia pre zamestnávateľa a zmeny v roku 2024

Novinka

Nemáme prácu pre zamestnanca, môžeme ho preradiť na inú prácu, ako je uvedená v zmluve? Náš odberateľ zrušil objednávku výroby, koľko máme platiť zamestnancom, keď pre nich nemáme prácu? Môžeme zmeniť zamestnancom zmluvu na kratší pracovný čas? Môžeme dať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr? Na každú takúto otázku existuje viac možností a odpovedí. Súčasné možnosti zamestnávateľa pri nastavení pracovného času vám bližšie popíše advokát JUDr. Jozef Lukajka, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
20. 9. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 20. 9. 2024 70 € 84 €
+ -

Flexibilita pracovného času – limity, možnosti, riešenia pre zamestnávateľa a zmeny v roku 2024

Nemáme prácu pre zamestnanca, môžeme ho preradiť na inú prácu, ako je uvedená v zmluve? Náš odberateľ zrušil objednávku výroby, koľko máme platiť zamestnancom, keď pre nich nemáme prácu? Môžeme zmeniť zamestnancom zmluvu na kratší pracovný čas? Môžeme dať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr? Na každú takúto otázku existuje viac možností a odpovedí. Súčasné možnosti zamestnávateľa pri nastavení pracovného času vám bližšie popíše advokát JUDr. Jozef Lukajka, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce.

Zaoberať sa budeme prideľovaním práce, dohodami, zamestnávaním živnostníka, dovolenkami, prácou z domu, podporou kurzarbeit, ale aj skončením pracovného pomeru a podobne. Ako účastník navyše dostanete vzorovú dokumentáciu potrebnú pre pracovnoprávne vzťahy.

Na webinári si vysvetlíme možnosti zamestnávateľa v situáciách, kedy nemôže prideľovať zamestnancom prácu, pri poklese objednávok, pri obmedzení výroby a podobne. Popíšeme si možnosti a riešenia zamestnávateľa, aby na jednej strane neporušoval právne predpisy vo vzťahu k svojim zamestnancom, ale na druhej strane aby obmedzenie/pokles výroby, resp. nemožnosť prideľovania práce s náhradou mzdy pre zamestnancov nespôsobili zamestnávateľovi vážne finančné dôsledky ohrozujúce ďalší chod prevádzky.

Taktiež si vysvetlíme posledné zmeny Zákonníka práce účinné od 1. 4. a  1. 6. 2023 vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti a novému spôsobu výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov. Na školení popíšeme správne postupy a poskytneme vzory, ako reagovať na rôzne situácie, ktoré môžu v dennodennej praxi zamestnávateľa kedykoľvek nastať, tak aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Pracovný pomer na určitú/neurčitú dobu
 • Pracovný pomer na kratší pracovný čas
 • Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru
 • Zmluva so živnostníkom podľa obchodného práva – kedy áno (a za akých podmienok) a kedy nie
 • Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času zamestnanca
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr
 • Delené pracovné miesto
 • Nariadenie čerpania dovolenky zamestnancom
 • Možnosti preradenia na inú prácu
 • Skrátenie pracovného úväzku
 • Dočasné pridelenie
 • Práca z domu
 • Vnútorný predpis zamestnávateľa pre postup v situáciách rôznej potreby práce
 • Diskusia
 

Harmonogram webinára

09:00 – 11:00 – prednáška spojená s diskusiou