GDPR pre školy v roku 2023

Na 2 - hodinovom webinári s JUDr. Marcelovou Macovou, PhD., si v praktických príkladoch rozoberieme dosah GDPR na každodennú prax škôl i najpálčivejšie problémy, ktoré školy aktuálne riešia v súvislosti s ochranou osobných údajov. Takisto si povieme, na čo sa úrad spravidla pri kontrolách na školách zameriava a aké boli doposiaľ udelené sankcie. Dozviete sa, čo bolo dôvodom cca 3 až 4 sankcií a ako postupovať, aby za takéto porušenie pokuta uložená nebola.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
20.4.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 20.4.2023 60 € 72 €

GDPR pre školy v roku 2023

Na 2 - hodinovom webinári s JUDr. Marcelovou Macovou, PhD., si v praktických príkladoch rozoberieme dosah GDPR na každodennú prax škôl i najpálčivejšie problémy, ktoré školy aktuálne riešia v súvislosti s ochranou osobných údajov. Takisto si povieme, na čo sa úrad spravidla pri kontrolách na školách zameriava a aké boli doposiaľ udelené sankcie. Dozviete sa, čo bolo dôvodom cca 3 až 4 sankcií a ako postupovať, aby za takéto porušenie pokuta uložená nebola.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • Spracúvanie osobných údajov detí z pohľadu školského zákona
  • Spracúvanie osobných údajov detí nad rámec školského zákona
  • Monitorovanie priestorov v škole
  • Najčastejšie pochybenia pri spracúvaní osobných údajov
  • Sankcie, ktoré boli uložené konkrétnej škole, rozoberieme si jednotlivé prípady (stihneme cca 3 – 4)
  • Priestor na vaše otázky

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou