• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Interné akty riadenia v škole – ako vypracovať povinné a nepovinné smernice v roku 2023

Interné akty riadenia v škole – ako vypracovať povinné a nepovinné smernice v roku 2023

Každá škola a školské zariadenie je povinné vypracovať a viesť rôzne interné riadiace akty. Čo rozumieme pod internými aktmi riadenia? Akú dokumentáciu k nim musíte viesť? Musia byť súčasťou internej smernice a na čo pamätať pri tvorbe smerníc? Ktoré interné smernice a predpisy sú nepovinné, ale na základe praxe je dobré ich mať? Ktoré interné predpisy je potrebné prerokovať v pedagogickej rade, so zástupcami zamestnancov či so zriaďovateľom a kedy sa vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov? Riadiacimi aktmi a zostavením interných smerníc aj smerníc vás za 2 hodiny prakticky prevedie PhDr. Marek Havrila, PhD..

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
13.3.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 13.3.2023 60,00 € 72,00 €

Interné akty riadenia v škole – ako vypracovať povinné a nepovinné smernice v roku 2023

Každá škola a školské zariadenie je povinné vypracovať a viesť rôzne interné riadiace akty. Čo rozumieme pod internými aktmi riadenia? Akú dokumentáciu k nim musíte viesť? Musia byť súčasťou internej smernice a na čo pamätať pri tvorbe smerníc? Ktoré interné smernice a predpisy sú nepovinné, ale na základe praxe je dobré ich mať? Ktoré interné predpisy je potrebné prerokovať v pedagogickej rade, so zástupcami zamestnancov či so zriaďovateľom a kedy sa vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov? Riadiacimi aktmi a zostavením interných smerníc aj smerníc vás za 2 hodiny prakticky prevedie PhDr. Marek Havrila, PhD..

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Obsah webinára

 1. Čo rozumieme pod internými aktmi riadenia, ktoré vydáva riaditeľ školy/školského zariadenia?
 2. Interné akty riadenia ako súčasť ďalšej dokumentácie školy/školského zariadenia
 3. Zásady tvorby a spracovania interných smerníc v súlade s osobitnými predpismi
 4. Formálne náležitosti smerníc
 5. Jednotlivé agendy a oblasti, ktoré pokrývajú interné smernice
 6. Povinné interné smernice
 7. Odporúčané a nepovinné interné smernice/predpisy
 8. Evidencia a aktualizácia smerníc
 9. Zverejňovanie smerníc
 10. Kľúčové smernice vzťahujúce sa na výchovu a vzdelávanie žiakov
 11. Kľúčové smernice vzťahujúce sa na pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl
 12. Ktoré interné predpisy je potrebné prerokovať v pedagogickej rade, so zástupcami zamestnancov a so zriaďovateľom? Kedy sa vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov?
 13. Príklady z praxe – na čo pamätať pri tvorbe smerníc, kontrolné zistenia

 

Webinár je určený najmä vedúcim pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, uchádzačom o funkciu riaditeľa školy/školského zariadenia a zamestnancom zriaďovateľa, ktorí sa podieľajú na kontrole a metodickom usmerňovaní škôl a školských zariadení.

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška