• Úvod
  • >>
  • Vzdelávanie
  • >>
  • Webináre
  • >>
  • LAWtalks - Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - osobitosti tohto druhu spoluvlastníctva v sporových konaniach

LAWtalks - Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - osobitosti tohto druhu spoluvlastníctva v sporových konaniach

Novinka

Hostia JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD. a JUDr. Daniel Ivanko, PhD sa budú venovať otázkam postavenia manželov ako účastníkov sporových konaní a z neho vyplývajúcich práv a povinností k majetku v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a to tak z pohľadu existencie tohto osobitného druhu spoluvlastníctva ako aj po jeho zániku.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
12. 12. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
Webinár 12.12.2023 120 € 144 €
+ -

LAWtalks - Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - osobitosti tohto druhu spoluvlastníctva v sporových konaniach

Hostia JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD. a JUDr. Daniel Ivanko, PhD sa budú venovať otázkam postavenia manželov ako účastníkov sporových konaní a z neho vyplývajúcich práv a povinností k majetku v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a to tak z pohľadu existencie tohto osobitného druhu spoluvlastníctva ako aj po jeho zániku.

LAWtalks sú rozhovory o rozhodnutiach slovenských súdov k vybraným okruhom právnych tém a ich aplikácie v konkrétnych právnych situáciách. Nová judikatúra naberá nielen na početnosti, ale aj na dôležitosti, čo spôsobuje, že nielen sudcovia, ale aj advokáti a ich klienti čelia náročnej úlohe zorientovať sa v množstve nových informácií.

Naším cieľom je prostredníctvom LAWtalks ponúknuť k vybraným okruhom právnych tém unikátny výber súdnych rozhodnutí s jedinečnou možnosťou zapojiť sa do diskusie k danej téme priamo so sudcami.

Bonus

  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Harmonogram webinára

09:30 – 11:20 – prednáška spojená s diskusiou