LAWtalks – Darovacia zmluva a vrátenie daru

Darovanie, hoci je jedným z najčastejších spôsobov prevodu majetku, častokrát sa v pojednávacej miestnosti môžeme stretnúť práve so žalobou darcu, ktorou sa voči obdarovanému domáha vrátenia daru.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
23. 5. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD., JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 23. 5. 2024 110 € 132 €
+ -

LAWtalks – Darovacia zmluva a vrátenie daru

Darovanie, hoci je jedným z najčastejších spôsobov prevodu majetku, častokrát sa v pojednávacej miestnosti môžeme stretnúť práve so žalobou darcu, ktorou sa voči obdarovanému domáha vrátenia daru.

Aké sú podmienky na úspešné domáhanie sa darcu vrátenia daru súdnou cestou, kedy je možné správanie sa obdarovaného právne posúdiť ako konanie,  ktoré hrubo porušuje dobré mravy, ako je to s dôkazným bremenom a ktoré dôkazy sú súdom posudzované ako relevantné, ako je to s pasívnou vecnou legitimáciou v prípade ak obdarovaný už dar nevlastní, ako sa k vráteniu daru stavia kataster nehnuteľností, to všetko sa prostredníctvom praktických prípadov budú lektori snažiť priblížiť nielen z ich pohľadu ako sudcov, ale predovšetkým z pohľadu aktuálnej judikatúry vyšších súdnych autorít.  Rovnako tak obsahom LAWtalku bude aj pohľad na okolnosti, ktoré spôsobujú neplatnosť darovacej zmluvy, ako je súdom posudzovaná otázka podmienenosti darovania, darovania pre prípad smrti a určenia použitia daru na konkrétny účel. 

LAWtalks sú rozhovory o rozhodnutiach slovenských súdov k vybraným okruhom právnych tém a ich aplikácie v konkrétnych právnych situáciách.
Nová judikatúra naberá nielen na početnosti, ale aj na dôležitosti, čo spôsobuje, že nielen sudcovia, ale aj advokáti a ich klienti čelia náročnej úlohe zorientovať sa v množstve nových informácií. Naším cieľom je prostredníctvom LAWtalks ponúknuť k vybraným okruhom právnych tém unikátny výber súdnych rozhodnutí s jedinečnou možnosťou zapojiť sa do diskusie k danej téme priamo so sudcami.

Epizóda trvá 110 minút. Inštrukcie o prihlásení Vám budú doručené 3 dni pred konaním vysielania. Súčasťou je tiež 30 dňový záznam, ktorý obdržíte najneskôr nasledujúci pracovný deň po skončení živého vysielania.

Bonus

  • Videozáznam z webinára na 30 dní
 

Harmonogram webinára

09:30 – 11:20 – prednáška spojená s diskusiou