LAWtalks – Určovacie žaloby

Lektori sa v rámci tejto epizódy budú venovať najmä otázkam podstaty a účelu žaloby o určenie, predmetu určenia, s dôrazom na to „čo možno určiť“. Taktiež bude pozornosť venovaná aj klasifikácií a rozdeleniu určovacích žalôb a zodpovedaniu základnej otázky „kedy je a kedy nie je daný naliehavý právny záujem na navrhovanom určení?“.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
13. 6. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD., JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 13. 6. 2024 110 € 132 €
+ -

LAWtalks – Určovacie žaloby

Lektori sa v rámci tejto epizódy budú venovať najmä otázkam podstaty a účelu žaloby o určenie, predmetu určenia, s dôrazom na to „čo možno určiť“. Taktiež bude pozornosť venovaná aj klasifikácií a rozdeleniu určovacích žalôb a zodpovedaniu základnej otázky „kedy je a kedy nie je daný naliehavý právny záujem na navrhovanom určení?“.

Lektori bližšie priblížia aj problematiku samotného vzťahu určovacej žaloby a žaloby na plnenie, a to všetko z pohľadu aktuálnej judikatúry vyšších súdnych autorít. 

LAWtalks sú rozhovory o rozhodnutiach slovenských súdov k vybraným okruhom právnych tém a ich aplikácie v konkrétnych právnych situáciách.

Nová judikatúra naberá nielen na početnosti, ale aj na dôležitosti, čo spôsobuje, že nielen sudcovia, ale aj advokáti a ich klienti čelia náročnej úlohe zorientovať sa v množstve nových informácií. Naším cieľom je prostredníctvom LAWtalks ponúknuť k vybraným okruhom právnych tém unikátny výber súdnych rozhodnutí s jedinečnou možnosťou zapojiť sa do diskusie k danej téme priamo so sudcami.

Epizóda trvá 110 minút. Inštrukcie o prihlásení Vám budú doručené 3 dni pred konaním vysielania. Súčasťou je tiež 30 dňový záznam, ktorý obdržíte najneskôr nasledujúci pracovný deň po skončení živého vysielania.

Bonus

  • Videozáznam z webinára na 30 dní
 

Harmonogram webinára

09:30 – 11:20 – prednáška spojená s diskusiou