LAWtalks – Započítanie pohľadávok

Započítanie pohľadávok predstavuje právny akt, ktorým zanikajú vzájomné práva a povinnosti veriteľa a dlžníka. Právnym následkom započítania je zánik vzájomných pohľadávok, ktorý nastane, ak sú splnené všetky predpoklady pre započítanie. Práve tento spôsob zániku pohľadávok je často využívaný aj v súdnom konaní ako procesná obrana žalovaného, a rovnako tak aj v exekučnom konaní ako procesná obrana povinného.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
25. 4. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD., JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 25. 4. 2024 110 € 132 €

LAWtalks – Započítanie pohľadávok

Započítanie pohľadávok predstavuje právny akt, ktorým zanikajú vzájomné práva a povinnosti veriteľa a dlžníka. Právnym následkom započítania je zánik vzájomných pohľadávok, ktorý nastane, ak sú splnené všetky predpoklady pre započítanie. Práve tento spôsob zániku pohľadávok je často využívaný aj v súdnom konaní ako procesná obrana žalovaného, a rovnako tak aj v exekučnom konaní ako procesná obrana povinného.

Aké sú podmienky správnej aplikácie tohto inštitútu, aké sú rozdiely v prípade občianskoprávnej a v prípade obchodnoprávnej úpravy, do akej miery je možné započítanie pohľadávok vyhodnotiť ako procesnú obranu žalovaného, a kedy sa už jedná o vzájomnú žalobu žalovaného, prípadne kedy súd takýto úkon žalovaného vylúči na samostatné konanie, a kedy tento úkon spôsobí zastavenie exekúcie, to všetko sa prostredníctvom praktických prípadov budú lektori snažiť priblížiť nielen z ich pohľadu ako sudcov, ale predovšetkým z pohľadu aktuálnej judikatúry vyšších súdnych autorít.  

LAWtalks sú rozhovory o rozhodnutiach slovenských súdov k vybraným okruhom právnych tém a ich aplikácie v konkrétnych právnych situáciách.
Nová judikatúra naberá nielen na početnosti, ale aj na dôležitosti, čo spôsobuje, že nielen sudcovia, ale aj advokáti a ich klienti čelia náročnej úlohe zorientovať sa v množstve nových informácií. Naším cieľom je prostredníctvom LAWtalks ponúknuť k vybraným okruhom právnych tém unikátny výber súdnych rozhodnutí s jedinečnou možnosťou zapojiť sa do diskusie k danej téme priamo so sudcami.

Epizóda trvá 110 minút. Inštrukcie o prihlásení Vám budú doručené 3 dni pred konaním vysielania. Súčasťou je tiež 30 dňový záznam, ktorý obdržíte najneskôr nasledujúci pracovný deň po skončení živého vysielania.

Bonus

  • Videozáznam z webinára na 30 dní
 

Harmonogram webinára

09:30 – 11:20 – prednáška spojená s diskusiou