Možnosti pre školy, ako riešiť rizikové a problémové správanie detí a žiakov

Novinka

Na tomto webinári vám odborník PhDr. Marek Havrila, PhD., priblíži možnosti, ako môže škola riešiť rizikové a problémové správanie detí a žiakov. Vysvetlíme si, ako hodnotiť správanie žiaka, akú zodpovednosť má škola, aké povinnosti plynú pre zákonných zástupcov, ako aj to, ako by mala podľa dobrej praxe prebiehať spolupráca školy, či už so zariadením poradenstva a prevencie, alebo s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V neposlednom rade si priblížime, ako zapracovať riešenia rôznych foriem rizikového správania v školskom poriadku a v krízovom intervenčnom pláne školy. Webinár je tak skvelou pomôckou pre školy a školské zariadenia pri príprave školskej preventívnej stratégie.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
16. 4. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 16. 4. 2024 70 € 84 €
+ -

Možnosti pre školy, ako riešiť rizikové a problémové správanie detí a žiakov

Na tomto webinári vám odborník PhDr. Marek Havrila, PhD., priblíži možnosti, ako môže škola riešiť rizikové a problémové správanie detí a žiakov. Vysvetlíme si, ako hodnotiť správanie žiaka, akú zodpovednosť má škola, aké povinnosti plynú pre zákonných zástupcov, ako aj to, ako by mala podľa dobrej praxe prebiehať spolupráca školy, či už so zariadením poradenstva a prevencie, alebo s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V neposlednom rade si priblížime, ako zapracovať riešenia rôznych foriem rizikového správania v školskom poriadku a v krízovom intervenčnom pláne školy. Webinár je tak skvelou pomôckou pre školy a školské zariadenia pri príprave školskej preventívnej stratégie.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 1. Rizikové správanie ako špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba vyžadujúca si poskytnutie podporného opatrenia
 2. Povinnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 3. Povinnosti zákonných zástupcov, spracovanie osobných údajov a zachovávanie mlčanlivosti
 4. Postupy pri odborných činnostiach realizovaných školou a zariadením poradenstva a prevencie v súlade so schválenými štandardmi
 5. Spolupráca školy a zariadenia poradenstva a prevencie
 6. Spolupráca školy s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 7. Hodnotenie správania žiaka
 8. Zodpovednosť školy
 9. Úprava riešenia rôznych foriem rizikového správania v školskom poriadku a krízovom intervenčnom pláne školy
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou