Nadobudnutie a dodanie tovaru do EÚ na praktických príkladoch

Každý pohyb tovaru v rámci Európskej únie je potrebné sledovať a zdaniť daňou z pridanej hodnoty v štáte, kde skončí jeho preprava. Všetko, čo z pohľadu platiteľa aj neplatiteľa DPH potrebujete vedieť o dodaní a nadobudnutí tovaru, vám na príkladoch z praxe priblíži daňová poradkyňa Ing. Soňa Ugróczy. Vysvetlí vám špecifiká miesta dodania tovaru – či už ide o dodanie s prepravou, bez prepravy alebo v rámci tzv. reťazových transakcií. Dozviete sa, aká daňová povinnosť vám vzniká pri nadobudnutí či dodaní tovaru, aké sú podmienky oslobodenia od dane, aké možnosti odpočítania dane legislatíva povoľuje a mnoho ďalšieho.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
12. 10. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Webinár 12. 10. 2023 60 € 72 €

Nadobudnutie a dodanie tovaru do EÚ na praktických príkladoch

Každý pohyb tovaru v rámci Európskej únie je potrebné sledovať a zdaniť daňou z pridanej hodnoty v štáte, kde skončí jeho preprava. Všetko, čo z pohľadu platiteľa aj neplatiteľa DPH potrebujete vedieť o dodaní a nadobudnutí tovaru, vám na príkladoch z praxe priblíži daňová poradkyňa Ing. Soňa Ugróczy. Vysvetlí vám špecifiká miesta dodania tovaru – či už ide o dodanie s prepravou, bez prepravy alebo v rámci tzv. reťazových transakcií. Dozviete sa, aká daňová povinnosť vám vzniká pri nadobudnutí či dodaní tovaru, aké sú podmienky oslobodenia od dane, aké možnosti odpočítania dane legislatíva povoľuje a mnoho ďalšieho.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Nadobudnutie tovaru z EÚ – na príkladoch z praxe

 • Pojem „dodanie tovaru“ na účely dane z pridanej hodnoty
 • Určenie miesta dodania tovaru (určujúce pravidlá DPH):
  • Miesto dodania tovaru s prepravou alebo odoslaním
  • Miesto dodania tovaru bez prepravy alebo odoslania
  • Miesto dodania tovaru v rámci tzv. reťazových transakcií
 • Osoby povinné platiť daň pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – predmet dane
 • Nadobudnutie tovaru slovenským platiteľom DPH a daňové povinnosti z toho vyplývajúce
 • Nadobudnutie tovaru na území iného štátu v postavení slovenského platiteľa dane
 • Problematika vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (ak bola faktúra vystavená skôr/neskôr, ako prišiel tovar, ak tovar prišiel bez faktúry, prelom roka, opakované dodanie a iné)
 • Uplatnenie práva na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku
 

Dodanie tovaru do EÚ – na príkladoch z praxe

 • Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte (ako overiť postavenie zákazníka, čo treba splniť, aké dôkazy sa vyžadujú)
 • Podmienky oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
 • Preprava tovaru do iného členského štátu po jeho spracovaní v tuzemsku
 • Dodanie tovaru v rámci reťazových transakcií (aj trojstranný obchod)
 • Priradeniu prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ
 • Preukázanie splnenia podmienok na oslobodenie od dane – upozornenie na riziká
 • Dodanie nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu
 • Premiestnenie tovaru vo vlastníctve zdaniteľnej osoby do iného členského štátu (výnimky z premiestnenia)
 • Diskusia
 

Harmonogram webinára

09:00 – 11:00 – prednáška spojená s diskusiou