Nakladanie s verejnými prostriedkami subjektmi mimo verejnej správy v roku 2024

Ste zodpovední za nakladanie s verejnými prostriedkami? Na tomto webinári vám finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, vysvetlí rozpočtové pravidlá a poskytne k nim praktické návody. Dozviete sa, čo všetko sú verejné prostriedky, aké sú ich špecifiká a ako vykonať ich kontrolu. Zaoberať sa budeme grantmi, preddavkami, ako aj dotáciami. Zároveň si povieme, ako ich správne vyúčtovať. Webinár je určený pre občianske združenia, právnické osoby, súkromné školy, neziskové organizácie a iné spoločnosti.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
2. 5. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 2. 5. 2024 70 € 84 €

Nakladanie s verejnými prostriedkami subjektmi mimo verejnej správy v roku 2024

Ste zodpovední za nakladanie s verejnými prostriedkami? Na tomto webinári vám finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, vysvetlí rozpočtové pravidlá a poskytne k nim praktické návody. Dozviete sa, čo všetko sú verejné prostriedky, aké sú ich špecifiká a ako vykonať ich kontrolu. Zaoberať sa budeme grantmi, preddavkami, ako aj dotáciami. Zároveň si povieme, ako ich správne vyúčtovať. Webinár je určený pre občianske združenia, právnické osoby, súkromné školy, neziskové organizácie a iné spoločnosti.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Vo webinári sa s vami lektor podelí o svoje praktické skúsenosti, ktoré nadobudol v rámci svojej kontrolnej činnosti. Bližšie sa pozrieme na rozpočtové pravidlá pri disponovaní s verejnými prostriedkami. Tiež si vysvetlíme, ktoré kontrolné orgány u vás môžu vykonať kontrolu či audit vo veci nakladania s verejnými prostriedkami a ako takáto kontrola prebieha.

Cieľová skupina:

 • Zamestnanci a štatutári občianskych združení, neziskových organizácií, obchodných spoločností
 • Samostatne hospodáriaci roľníci a iné právnické osoby
 • Neziskové organizácie
 • Súkromné školy, cirkevné školy a školské zariadenia
 

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Objasnenie verejných prostriedkov
 • Disponovanie s verejnými prostriedkami
 • Odporúčania pre prax
 • Kto nám môže prísť na kontrolu?
 • Verejné prostriedky a porušenie finančnej disciplíny
 • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

09:00 – 11:00 – prednáška spojená s diskusiou