Náležitosti účtovných dokladov vo verejnej správe v roku 2023

Ste subjektom verejnej správy a neviete, či musí obsahovať účtovný doklad dátum a podpis účtovníka, prípadne pečiatku od dodávateľa? Sú účtovné doklady aj pracovné príkazy a výpisy z bankových účtov? Ako správne uvádzať číslovanie dokladov? Ani vy nepoznáte odpoveď? Zorientovať sa v náležitostiach účtovných dokladov, v ich elektronickej podobe či v spôsobe ich podpisovania podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vám na webinári pomôže finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
19. 10. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 19. 10. 2023 60 € 72 €

Náležitosti účtovných dokladov vo verejnej správe v roku 2023

Ste subjektom verejnej správy a neviete, či musí obsahovať účtovný doklad dátum a podpis účtovníka, prípadne pečiatku od dodávateľa? Sú účtovné doklady aj pracovné príkazy a výpisy z bankových účtov? Ako správne uvádzať číslovanie dokladov? Ani vy nepoznáte odpoveď? Zorientovať sa v náležitostiach účtovných dokladov, v ich elektronickej podobe či v spôsobe ich podpisovania podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vám na webinári pomôže finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Webinár obsahuje niekoľko ukážok z aplikačnej praxe verejnej správy. Lektor vám pomocou nich bližšie objasní zákonný proces, ako aj svoje skúsenosti z vlastnej kontrolnej praxe.

Lektor informuje o najčastejších chybách v účtovných dokladoch a poradí, ako ich opraviť.

Pre účastníkov bude vyhradený priestor na konzultovanie vlastných otázok a problémov s lektorom.

Cieľová skupina:

 • Zamestnanci verejnej správy a štátnej správy (ekonómovia, účtovníci, finančníci, zamestnanci finančných oddelení a úsekov)
 • Poisťovne, obecné úrady, mestské úrady
 • Školy a školské zariadenia
 • Príspevkové a rozpočtové organizácie v samospráve a v štátnej správe
 • Hlavní kontrolóri obcí, miest a vyšších územných celkov

Dozviete sa:

 • Musí obsahovať účtovný doklad aj podpis a dátum účtovníka?
 • Musí mať faktúra od dodávateľa povinne aj pečiatku?
 • Ako správne uvádzať číslovanie dokladov?
 • Môžeme prijímať aj elektronické faktúry alebo iba žiadať písomne zaslané?
 • Čo musí mať účtovný doklad povinne uvedený?
 • Aké sú časté zistenia kontrolórov?
 • Sú účtovné doklady aj pracovné príkazy a výpisy z bankových účtov?

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Formálne a obsahové náležitosti účtovných dokladov
 • Forma účtovných dokladov
 • Elektronická podoba účtovných dokladov
 • Podpisovanie účtovných dokladov
 • Najčastejšie chyby zistené pri preverovaní účtovných dokladov počas kontrol
 • Podstatné náležitosti v praxi
 • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

09:00 – 11:00 – prednáška spojená s diskusiou