• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Novela školského zákona od 1. 9. 2023 – zmeny vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Novela školského zákona od 1. 9. 2023 – zmeny vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Schválená novela školského zákona od 1. septembra výrazne ovplyvní aj oblasť výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Na webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD., predstaví všetky dôležité zmeny pre materské, základné a stredné školy. Do pozornosti si dáme najmä nový koncept ŠVVP detí a žiakov a jeho vplyvy na vzdelávanie, zavedenie nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania, ako aj ďalšie pravidlá a prístupy v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
9. 6. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 9. 6. 2023 60 € 72 €

Novela školského zákona od 1. 9. 2023 – zmeny vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Schválená novela školského zákona od 1. septembra výrazne ovplyvní aj oblasť výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Na webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD., predstaví všetky dôležité zmeny pre materské, základné a stredné školy. Do pozornosti si dáme najmä nový koncept ŠVVP detí a žiakov a jeho vplyvy na vzdelávanie, zavedenie nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania, ako aj ďalšie pravidlá a prístupy v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Nová definícia detí a žiakov so ŠVVP a jej vplyvy na vzdelávanie
 • Povinnosti škôl vzdelávajúcich deti a žiakov so ŠVVP
 • Úpravy vo vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu
 • Personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so ŠVVP
 • Zmeny týkajúce sa materských, základných a stredných škôl
 • Pravidlá hodnotenia žiakov, komisionálnych skúšok a externého testovania žiakov s mentálnym postihnutím
 • Zavedenie úvodného ročníka v základnej škole
 • Nárokovateľné podporné opatrenia a ich financovanie
 • Doplnenie odborných činností v rámci jednotlivých stupňov podporných úrovní v systéme poradenstva a prevencie
 • Úpravy v postavení a v pracovných činnostiach PZ a OZ podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP
 • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou