Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

Využite príležitosť nahliadnuť spolu s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na daňovú prax po novele zákona o DPH od 1. 1. 2023. Pod lupu sa nám dostanú registračné pravidlá pre zdaniteľnú osobu, právo odpočítať daň pre platiteľa, sadzby DPH, oprava základu dane, dovoz tovaru na súkromné účely a zavedenie úroku z omeškania, stavebné práce a prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom stavieb, daňové priznanie a platenie DPH, ako aj všetky ďalšie významné oblasti DPH, ktoré novela upravuje od 1. 1. 2023.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
9.2.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 9.2.2023 90,00 € 108,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/skolenie-novela-zakona-o-dph-ucinna-od-1-1-2023/p-1572734.xhtml">Fyzické školenie</a> 0,00 € 0,00 €

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

Využite príležitosť nahliadnuť spolu s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na daňovú prax po novele zákona o DPH od 1. 1. 2023. Pod lupu sa nám dostanú registračné pravidlá pre zdaniteľnú osobu, právo odpočítať daň pre platiteľa, sadzby DPH, oprava základu dane, dovoz tovaru na súkromné účely a zavedenie úroku z omeškania, stavebné práce a prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom stavieb, daňové priznanie a platenie DPH, ako aj všetky ďalšie významné oblasti DPH, ktoré novela upravuje od 1. 1. 2023.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Obsah webinára

Registračné pravidlá od 1.1.2023 pre zdaniteľnú osobu

 • pojem obrat a povinná registrácia 
 • zákonná registrácia
 • nadobúdanie tovaru z EÚ a registrácia 
 • služby v rámci EÚ a registrácia
 • registrácia do systému OSS pri predaji tovaru na diaľku v EÚ a digitálnych služieb 
 • nesplnenie si povinnosti a dosahy pre zdaniteľnú osobu aj vo väzbe osoby povinnej platiť daň podľa paragrafu 69 ZoDPH 
 • zrušenie registrácie platiteľa DPH 
 

Právo odpočítať daň pre platiteľa od 1.1.2023

 • splnenie podmienok práva na odpočítanie dane
 • faktúra ako podklad odpočítania dane v tuzemsku. Je možné odpočítať daň z faktúry, ak nebola vyhotovená faktúra na prijatú platbu? Obsah faktúry a právo na odpočítanie dane. 
 • Kedy môže dôjsť k odpočítaniu dane pri registrácii? 
 • Odpočítaná daň a nezaplatený záväzok po 1.1. 2023. Povinnosť vrátiť daň a uvádzanie do výkazov. Kedy uplynutím času a kedy na základe dokladu od veriteľa? 
 

Sadzby DPH od 1.1.2023

 • znížená sadzba dane na stavby spojené s nájomným bývaním 
 • znížená sadzba na stravovacie a reštauračné služby 
 • znížená sadzba dane na športoviská, lanovky a vleky
 • znížená sadzba na sociálne podniky 
 

Oprava základu dane od 1.1.2023 

 • čo je oprava základu dane u dodávateľa a odberateľa 
 • krádež tovaru od 1.1.2023 
 • oprava základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky, zmena definície. Považujú sa pohľadávky v exekúcii alebo súdnom spore za nevymožiteľné pohľadávky? 
 • uvádzanie vo výkazoch 
 

Vybrané témy na rok 2023 

 • dodanie a nájom stavieb v roku 2023 a právo na odpočítanie dane 
 • automobil a DPH a bezplatné dodanie verzus pomerné odpočítanie dane
 • stavebné práce a stavby s prenosom daňovej povinnosti 
 • úhrady súkromnými kartami a právo na odpočítanie dane 
 • uvádzanie vo výkazoch 
 

Zmeny v povinnosti podania daňového priznania a platenia DPH 

Dovoz tovaru na súkromné účely od 1.1.2023 a zavedenie úroku z omeškania 

Diskusia

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 - 15:00 - prednáška spojená s diskusiou