Novelizované poznámky k individuálnej účtovnej závierke od 1. 1. 2024

Od 1. januára 2024 nadobúda účinnosť opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/13542/2023-36 (FS č. 14/2023), ktoré novelizuje poznámky k individuálnej účtovnej závierke pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Na webinári s Ing. Mgr. Hedvigou Vadinovou nájdete prehľad o termínoch podania poznámok do IS, platné tlačivá, ako aj všeobecné rady pre vyplnenie formulára Poznámok. Tiež si priblížime, k akým zmenám dochádza v textovej a tabuľkovej časti poznámok, aké sú najčastejšie chyby pri vypĺňaní poznámok a aké vám za ne hrozia sankcie.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
5. 4. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Mgr. Hedviga Vadinová
Bez DPH S DPH
Webinár 5. 4. 2024 70 € 84 €

Novelizované poznámky k individuálnej účtovnej závierke od 1. 1. 2024

Od 1. januára 2024 nadobúda účinnosť opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/13542/2023-36 (FS č. 14/2023), ktoré novelizuje poznámky k individuálnej účtovnej závierke pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Na webinári s Ing. Mgr. Hedvigou Vadinovou nájdete prehľad o termínoch podania poznámok do IS, platné tlačivá, ako aj všeobecné rady pre vyplnenie formulára Poznámok. Tiež si priblížime, k akým zmenám dochádza v textovej a tabuľkovej časti poznámok, aké sú najčastejšie chyby pri vypĺňaní poznámok a aké vám za ne hrozia sankcie.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 1. Poznámky ako neoddeliteľná  súčasť individuálnej účtovnej závierky
 2. Termín podania poznámok do IS
 3. Platné tlačivá pre vyplnenie a podanie poznámok v roku 2024 za rok 2023
 4. Textová časť poznámok – definícia pojmov, zmeny, vysvetlenie zákonného obsahu
 5. Tabuľková časť poznámok – definícia pojmov, zmeny, vysvetlenie zákonného obsahu
 6. Všeobecné vysvetlivky k vyplneniu formulára poznámok
 7. Najčastejšie chyby pri vypĺňaní poznámok
 8. Sankcie zo zákona o účtovníctve  v súvislosti s poznámkami a ich zákonným obsahom
 9. Diskusia
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou