Odmeňovanie predstaviteľov volených orgánov mesta a obce v roku 2023

Na webinári s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., nájdete zrozumiteľne vysvetlené pravidlá pre odmeňovanie, dovolenky, sociálny fond a stravovanie starostu a jeho zástupcu, hlavného kontrolóra obce, ako aj poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva. Webinár nadväzuje na súčasné interpretačné problémy, ku ktorým si zároveň poskytneme riešenia. Diskutovať budeme o oceňovaní funkcionárov za náležitý výkon práce, o prerokovaní, určení alebo navýšení platu starostu, o odmene hlavného kontrolóra alebo zmene jeho úväzku, o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií, o odmene sobášiacich a o ďalších iných. Do pozornosti si dáme tiež aktuálne stanoviská prokuratúry a súdne rozhodnutia.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
8. 12. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 8. 12. 2023 60 € 72 €
+ -

Odmeňovanie predstaviteľov volených orgánov mesta a obce v roku 2023

Na webinári s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., nájdete zrozumiteľne vysvetlené pravidlá pre odmeňovanie, dovolenky, sociálny fond a stravovanie starostu a jeho zástupcu, hlavného kontrolóra obce, ako aj poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva. Webinár nadväzuje na súčasné interpretačné problémy, ku ktorým si zároveň poskytneme riešenia. Diskutovať budeme o oceňovaní funkcionárov za náležitý výkon práce, o prerokovaní, určení alebo navýšení platu starostu, o odmene hlavného kontrolóra alebo zmene jeho úväzku, o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií, o odmene sobášiacich a o ďalších iných. Do pozornosti si dáme tiež aktuálne stanoviská prokuratúry a súdne rozhodnutia.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Odmeňovanie starostu obce: určenie a prerokovanie platu starostu obce
 • Dovolenka starostu obce
 • Sociálny fond a stravné starostu obce
 • Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce
 • Odmeňovanie zástupcu starostu obce
 • Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
 • Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva
 • Interpretačné problémy – ako je možné oceniť funkcionárov za náležitý výkon práce: prerokovanie platu starostu, určenie platu starostu, navýšenie platu starostu, odmena hlavného kontrolóra, zmena úväzku hlavného kontrolóra, zásady odmeňovania poslancov a členov komisií, odmeny sobášiacich
 • Dôraz na otázky účastníkov, aktuálne stanoviská prokuratúry, usmernenia ministerstiev a súdne rozhodnutia
 • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

9:00 - 10:30 - prednáška spojená s diskusiou