Oneskorená registrácia pre DPH v roku 2023

Na webinári s daňovým poradcom JUDr. Ing. Petrom Schmidtom si na príkladoch vysvetlíme, ako má tuzemská a zahraničná zdaniteľná osoba postupovať pri oneskorenej registrácii na DPH. Dozviete sa, aké sankcie hrozia, čo následne robiť po oneskorenom podaní žiadosti o registráciu pre DPH, ako sa vypočítava obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH, ako vyplniť mimoriadne daňové priznanie k DPH, ako aj odpovede na ďalšie časté otázky.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
15. 6. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Ing. Peter Schmidt
Bez DPH S DPH
Webinár 15. 6. 2023 60 € 72 €

Oneskorená registrácia pre DPH v roku 2023

Na webinári s daňovým poradcom JUDr. Ing. Petrom Schmidtom si na príkladoch vysvetlíme, ako má tuzemská a zahraničná zdaniteľná osoba postupovať pri oneskorenej registrácii na DPH. Dozviete sa, aké sankcie hrozia, čo následne robiť po oneskorenom podaní žiadosti o registráciu pre DPH, ako sa vypočítava obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH, ako vyplniť mimoriadne daňové priznanie k DPH, ako aj odpovede na ďalšie časté otázky.

Registrácia k DPH sa v hospodárskej praxi spravidla týka podnikateľských subjektov na začiatku ich podnikateľskej činnosti, na ktorú daňové subjekty nezabúdajú. Nezriedka však vzniká dôvod na DPH registrácie neskôr, kedy je pravdepodobnosť zmeškania zákonného termínu na podanie žiadosti o DPH registráciu vyššia.

V každom prípade má zmeškanie zákonného termínu na registráciu k DPH nezanedbateľné dôsledky pre daňový subjekt, pretože spôsob spätného vyrovnania transakcií, ktoré mal daňový subjekt vykonávať už s platným daňovým číslom pre DPH (IČ DPH), je veľmi špecifický a v prípade vybraných transakcií doslova sporný.

Rozdiely v spätnom vykazovaní transakcií sa líši aj s ohľadom na to, či ide o tuzemský daňový subjekt alebo zahraničný daňový subjekt.

Zmeškanie zákonného termínu na  registráciu k DPH je tiež dôvodom na uloženie sankcie zo strany daňového úradu.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU. 

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • Typy registrácií k DPH
  • Oneskorená registrácia tuzemskej zdaniteľnej osoby
  • Oneskorená registrácia zahraničnej zdaniteľnej osoby
  • Deklarovanie oneskorených transakcií na výstupe
  • Deklarovanie oneskorených transakcií na vstupe
  • Oneskorené deklarovanie nadobudnutia tovaru z iného členského štátu
  • Pokuty spojené s oneskorenou  registráciou k DPH
  • Diskusia

 

Harmonogram webinára

9:00 - 12:00 - prednáška spojená s diskusiou