Postupy účtovania vlastného imania obchodnej spoločnosti v roku 2023

Ste podnikateľom alebo účtovníkom a potrebujete získať hlbšie znalosti o problematike vlastného imania? Na webinári s Ing. Máriou Horváthovou z Ministerstva financií SR si osvojíte všetky dôležité postupy, ako je účtovanie, zvyšovanie a znižovanie základného imania, ďalej vykazovanie záporného vlastného imania, ako aj tvorba a použitie vlastného imania podľa štruktúry vykazovania jednotlivých položiek (a to základné imania, rezervné fondy, fondy zo zisku, kapitálový fond z príspevkov, možnosti použitia zisku, možnosti úpravy straty spoločnosti a ďalšie).

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
5. 6. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Mária Horváthová
Bez DPH S DPH
Webinár 5. 6. 2023 60 € 72 €

Postupy účtovania vlastného imania obchodnej spoločnosti v roku 2023

Ste podnikateľom alebo účtovníkom a potrebujete získať hlbšie znalosti o problematike vlastného imania? Na webinári s Ing. Máriou Horváthovou z Ministerstva financií SR si osvojíte všetky dôležité postupy, ako je účtovanie, zvyšovanie a znižovanie základného imania, ďalej vykazovanie záporného vlastného imania, ako aj tvorba a použitie vlastného imania podľa štruktúry vykazovania jednotlivých položiek (a to základné imania, rezervné fondy, fondy zo zisku, kapitálový fond z príspevkov, možnosti použitia zisku, možnosti úpravy straty spoločnosti a ďalšie).

Na webinári vás lektorka oboznámi s praktickou aplikáciou Obchodného zákonníka, zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a zákona o konkurze a reštrukturalizácii a dosahom tejto legislatívy na vlastné imanie obchodnej spoločnosti v roku 2023.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • Vlastné imanie obchodnej spoločnosti je zobrazené v účtovníctve. V súčasnosti je čoraz častejšia právna úprava vlastného imania ako vlastného zdroja krytia obchodného majetku. Možnosti zvýšenia vlastného imania mimo základného imania z pohľadu Obchodného zákonníka, účtovníctva a povinnosti vo vzťahu k základu dane z príjmov právnických osôb.

  • Komplexný pohľad na tvorbu a použitie vlastného imania podľa štruktúry vykazovania položiek vlastného imania, z pohľadu povinností Obchodného zákonníka, a to základné imania, rezervné fondy, fondy zo zisku, kapitálový fond z príspevkov, možnosti použitia zisku, možnosti úpravy straty spoločnosti.

  • Vykazovanie záporného vlastného imania, aké povinnosti má obchodná spoločnosť, resp. konateľ z pohľadu právnej úpravy zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Zvyšovanie vlastného imania spoločníkmi. Hrozba úpadku, spoločnosť v kríze. Splnenie povinnosti podľa Obchodného zákonníka a postup v účtovníctve obchodnej spoločnosti.

  • Diskusia

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou