Posudková lekárska a sociálna činnosť v podmienkach miest a obcí v roku 2023

Pri sociálno-posudkovej činnosti sa posudzuje posúdenie, do akej miery je fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (napr. v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a pod.). Ako z pohľadu miest a obcí celý tento proces prebieha – od podania žiadosti žiadateľa cez samotný výkon posudku až po vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a následné zabezpečenie sociálnej služby, vám objasní PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD..

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
1.2.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 1.2.2023 60 € 72 €

Posudková lekárska a sociálna činnosť v podmienkach miest a obcí v roku 2023

Pri sociálno-posudkovej činnosti sa posudzuje posúdenie, do akej miery je fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (napr. v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a pod.). Ako z pohľadu miest a obcí celý tento proces prebieha – od podania žiadosti žiadateľa cez samotný výkon posudku až po vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a následné zabezpečenie sociálnej služby, vám objasní PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD..

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • Posudková činnosť – zdravotná a sociálna
  • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  • Konanie o odkázanosti na sociálnu službu 

Harmonogram webinára

9:00 - 10:30 - prednáška spojená s diskusiou