Požiadavky na transparentnosť odmeňovania mužov a žien v roku 2024

Novinka

Od roku 2023 je účinná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970 o rovnakom odmeňovaní mužov aj žien. Aké povinnosti by mala priniesť zamestnávateľom transpozícia tejto smernice do slovenských právnych predpisov a aké dočasné vyrovnávacie opatrenia môžete zaviesť, aby ste dosiahli rodovú rovnosť? Využite príležitosť získať overené informácie a návody do praxe priamo od Mgr. Miroslavy Mošonovej, ktorá profesionálne pôsobí na inšpektoráte práce. Dozviete sa, ako nastaviť transparentné odmeňovanie v súlade s novou legislatívou, kedy je rozdielne zaobchádzanie so zamestnancami prípustné a kedy nie, ako riešiť najčastejšie prípady diskriminácie na pracovisku a mnoho ďalšieho.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
30. 7. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Mgr. Miroslava Mošonová
Bez DPH S DPH
Webinár 30. 7. 2024 70 € 84 €
+ -

Požiadavky na transparentnosť odmeňovania mužov a žien v roku 2024

Od roku 2023 je účinná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970 o rovnakom odmeňovaní mužov aj žien. Aké povinnosti by mala priniesť zamestnávateľom transpozícia tejto smernice do slovenských právnych predpisov a aké dočasné vyrovnávacie opatrenia môžete zaviesť, aby ste dosiahli rodovú rovnosť? Využite príležitosť získať overené informácie a návody do praxe priamo od Mgr. Miroslavy Mošonovej, ktorá profesionálne pôsobí na inšpektoráte práce. Dozviete sa, ako nastaviť transparentné odmeňovanie v súlade s novou legislatívou, kedy je rozdielne zaobchádzanie so zamestnancami prípustné a kedy nie, ako riešiť najčastejšie prípady diskriminácie na pracovisku a mnoho ďalšieho.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Odmeňovanie za vykonanú prácu – zložky mzdy a rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami
 • Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Prípustné rozdielne zaobchádzanie
 • Dočasné vyrovnávacie opatrenia
 • Právna ochrana pred diskrimináciou
 • Rodová rovnosť
 • Aktuálna legislatíva upravujúca rovnosť v odmeňovaní
 • Prijatá smernica EPaR č. 2023/970, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania – aké povinnosti môže zaviesť jej transpozícia do právnych predpisov Slovenskej republiky
 • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou