• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, materská a prekážky v práci v roku 2024

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, materská a prekážky v práci v roku 2024

Ste začiatočníkom v oblasti personalistiky alebo si len potrebujete rozšíriť vedomosti o pravidlách zamestnávania podľa Zákonníka práce v roku 2024? Všetky dôležité informácie vám prinášame vo webinári s renomovanou lektorkou RNDr. Jankou Motyčkovou. Dozviete sa, o čom ste písomne povinní informovať zamestnanca a ako nastaviť pracovný čas a jeho evidenciu správne (a to pre home office, prestávky, nadčasy, pracovnú pohotovosť, pracovné cesty, iné).

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
28. 5. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Webinár 28. 5. 2024 90 € 108 €

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, materská a prekážky v práci v roku 2024

Ste začiatočníkom v oblasti personalistiky alebo si len potrebujete rozšíriť vedomosti o pravidlách zamestnávania podľa Zákonníka práce v roku 2024? Všetky dôležité informácie vám prinášame vo webinári s renomovanou lektorkou RNDr. Jankou Motyčkovou. Dozviete sa, o čom ste písomne povinní informovať zamestnanca a ako nastaviť pracovný čas a jeho evidenciu správne (a to pre home office, prestávky, nadčasy, pracovnú pohotovosť, pracovné cesty, iné).

Povieme si takisto, ako sa zvyšujú príplatky, za akých podmienok a na ako dlho má zamestnanec nárok na dovolenku, materskú, rodičovskú a ako podať žiadosť o otcovskú dovolenku. V súvislosti s prekážkami v práci si priblížime, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ, v ktorých prípadoch má zamestnanec nárok na neplatené voľno a kedy na náhradu mzdy.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Definícia zamestnanca a zamestnávateľa na účely zákona o cestovných náhradách:

Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave a špecifiká v školstve)

 • Pravidlá  pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
 • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
 • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
 • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
 • Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
 • Práca nadčas, kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
 • Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
 • Náhradné voľno za nadčas vo verejnej službe
 • Sviatok, náhradné voľno
 • Evidencia pracovného času a nadčasu
 • Pracovný čas pri domáckej práci a home-office
 

Povinná písomná informácia pre zamestnancov

 • Informácia o pracovnom čase [§ 47a  ods. 1 písm. b)]
 • Ďalší obsah písomnej informácie
 • Príklady

Prekážky v práci

 • Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy
 • Prekážka na strane zamestnávateľa
 • Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

Dovolenka

 • Základná výmera dovolenky, starostlivosť o dieťa, verejná služba
 • Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
 • Materská dovolenka, otcovská dovolenka, rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
 • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, lehoty, podmienky
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 • Prečerpaná dovolenka

Pracovná pohotovosť

Pracovný čas pri pracovnej ceste

Diskusia

 

Harmonogram webinára

9:00 - 14:00 - prednáška spojená s diskusiou