• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Pracovný čas podľa Zákonníka práce od 1. 6. 2023 – nové limity, možnosti a riešenia pre zamestnávateľa

Pracovný čas podľa Zákonníka práce od 1. 6. 2023 – nové limity, možnosti a riešenia pre zamestnávateľa

Zákonník práce zavádza od 1. apríla 2023 a následne od 1. júna 2023 viaceré novinky týkajúce sa pracovného času. Na webinári s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce, si vysvetlíme aktuálne možnosti zamestnávateľa pri pracovných pomeroch na určitú/neurčitú dobu, dohodách, home office, ako aj pri špecifických situáciách, ako je napr. preraďovanie práce, pokles objednávok či obmedzenie výroby. Bližšie si popíšeme zmeny, ku ktorým tento rok dochádza vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti, a takisto nový spôsob výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
23. 6. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 23. 6. 2023 60 € 72 €

Pracovný čas podľa Zákonníka práce od 1. 6. 2023 – nové limity, možnosti a riešenia pre zamestnávateľa

Zákonník práce zavádza od 1. apríla 2023 a následne od 1. júna 2023 viaceré novinky týkajúce sa pracovného času. Na webinári s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce, si vysvetlíme aktuálne možnosti zamestnávateľa pri pracovných pomeroch na určitú/neurčitú dobu, dohodách, home office, ako aj pri špecifických situáciách, ako je napr. preraďovanie práce, pokles objednávok či obmedzenie výroby. Bližšie si popíšeme zmeny, ku ktorým tento rok dochádza vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti, a takisto nový spôsob výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov.

Nájdete tu postupy aj vzory, ktoré vám pomôžu legislatívne správne reagovať na situácie, ktoré môžu nastať v dennodennej praxi zamestnávateľa.

Na webinári si vypočujete najmä odpovede na časté otázky zamestnávateľov, ktoré sa už stali dennou rutinou. Možností a odpovedí je niekoľko, nie všetky sú, žiaľ, správne a v súlade so zákonom. My vám prinášame overené riešenia a postupy.

 • Nemáme prácu pre zamestnanca, môžeme ho preradiť na inú prácu, ako je uvedená v zmluve?
 • Náš odberateľ zrušil objednávku výroby, koľko máme platiť zamestnancom, keď pre nich nemáme prácu?
 • Môžeme zmeniť zamestnancom zmluvu na kratší pracovný čas?
 • Môžeme dať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr?
 

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Pracovný pomer na určitú/neurčitú dobu
 • Pracovný pomer na kratší pracovný čas
 • Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru
 • Zmluva so živnostníkom podľa Obchodného práva – kedy áno (a za akých podmienok) a kedy nie
 • Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času zamestnanca
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr
 • Delené pracovné miesto
 • Nariadenie čerpania dovolenky zamestnancom
 • Možnosti preradenia na inú prácu
 • Skrátenie  pracovného úväzku
 • Dočasné pridelenie
 • Práca z domu
 • Vnútorný predpis zamestnávateľa pre postup v situáciách rôznej potreby práce
 • Finančná pomoc pri nemožnosti prideľovať prácu zamestnancovi – kurzarbeit
 • Skončenie pracovného pomeru z dôvodu poklesu objednávok, menšieho rozsahu práce a pod.
 • Diskusia

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou