Pravidlá fakturácie: Lehoty, vyhotovenie faktúr a oprava chýb v roku 2024

Daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý vám v tomto webinári komplexne vysvetlí pravidlá fakturácie v roku 2024. Naučí vás tvoriť základ dane na faktúre, opraviť základ dane pri rôznych situáciách a rovnako plniť všetky povinnosti spojené s vyhotovením a uchovávaním faktúr. Vďaka znalostiam, ktoré nadobudnete, tak minimalizujete riziká spojené s neplnením daňových povinností, ako je nesprávne vypočítanie dane, chýbajúce povinné údaje na faktúre či nedodržanie lehôt na vyhotovenie faktúry. K dispozícii budete mať navyše priestor riešiť vaše individuálne otázky. Neváhajte preto a prihláste sa na náš webinár.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
11. 4. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 11. 4. 2024 70 € 84 €
+ -

Pravidlá fakturácie: Lehoty, vyhotovenie faktúr a oprava chýb v roku 2024

Daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý vám v tomto webinári komplexne vysvetlí pravidlá fakturácie v roku 2024. Naučí vás tvoriť základ dane na faktúre, opraviť základ dane pri rôznych situáciách a rovnako plniť všetky povinnosti spojené s vyhotovením a uchovávaním faktúr. Vďaka znalostiam, ktoré nadobudnete, tak minimalizujete riziká spojené s neplnením daňových povinností, ako je nesprávne vypočítanie dane, chýbajúce povinné údaje na faktúre či nedodržanie lehôt na vyhotovenie faktúry. K dispozícii budete mať navyše priestor riešiť vaše individuálne otázky. Neváhajte preto a prihláste sa na náš webinár.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • Zverejňovanie povinných dodatkov, dohôd, zmlúv a ich príloh
  • Výnimky a pravidlá zverejňovania podľa GDPR a autorských práv
  • Najčastejšie chyby a ich oprava na základe vykonaných kontrol
  • Odpovede na najčastejšie otázky z doterajšej praxe lektora
  • Bonusy pre účastníkov webinára
  • Priestor na vaše otázky 
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou