Pravidlá fungovania školského klubu detí v roku 2024

Hľadáte komplexný prehľad o fungovaní školského klubu detí (ŠKD) v roku 2024? Náš webinár vám prináša aktuálne informácie o legislatívnom rámci, právach a povinnostiach, organizácii a riadení klubu, ako aj o spolupráci s rodičmi a inými subjektmi. Dozviete sa, kto zodpovedá za obsah a priebeh tejto činnosti, aké sú pravidlá prechodu detí zo školy do ŠKD, aká je štruktúra a obsah tohto výchovného programu, aká pedagogická dokumentácia sa vedie, kto je povinný platiť príspevok na ŠKD a aká je jeho výška, aké sú požiadavky na kvalifikáciu vychovávateľa a pedagogického asistenta, ako sa odmeňuje ich práca, kto je zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ŠKD a oveľa viac. Témou vás ...

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
15. 5. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 15. 5. 2024 70 € 84 €
+ -

Pravidlá fungovania školského klubu detí v roku 2024

Hľadáte komplexný prehľad o fungovaní školského klubu detí (ŠKD) v roku 2024? Náš webinár vám prináša aktuálne informácie o legislatívnom rámci, právach a povinnostiach, organizácii a riadení klubu, ako aj o spolupráci s rodičmi a inými subjektmi. Dozviete sa, kto zodpovedá za obsah a priebeh tejto činnosti, aké sú pravidlá prechodu detí zo školy do ŠKD, aká je štruktúra a obsah tohto výchovného programu, aká pedagogická dokumentácia sa vedie, kto je povinný platiť príspevok na ŠKD a aká je jeho výška, aké sú požiadavky na kvalifikáciu vychovávateľa a pedagogického asistenta, ako sa odmeňuje ich práca, kto je zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ŠKD a oveľa viac. Témou vás prevedie vyhľadávaný odborník PhDr. Marek Havrila, PhD.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina: 

 • Vychovávatelia ŠKD
 • Vedúci zamestnanci ŠKD
 • Zriaďovatelia ŠKD
 

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Legislatívne ukotvenie postavenia ŠKD ako školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia
 • Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD a zodpovednosť za túto činnosť
 • Prechod detí zo školy do ŠKD, ich uvoľňovania a maximálny počet detí v jednom oddelení klubu
 • Pravidlá správania detí v ŠKD
 • Výchovný program ŠKD, pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia a jej vedenie
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD
 • Pôsobenie vychovávateľa a výkon jeho pracovnej činnosti
 • Personalistika a odmeňovanie súvisiace s fungovaním ŠKD
 • Pedagogický asistent vychovávateľa v ŠKD
 • Poskytovanie zdravotných úkonov a zdravotnej podpory v ŠKD
 • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou