• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Pravidlá výkonu základnej finančnej kontroly v kocke – pre verejnú správu, samosprávu, školy, VÚC a kontrolórov

Pravidlá výkonu základnej finančnej kontroly v kocke – pre verejnú správu, samosprávu, školy, VÚC a kontrolórov

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, máte jedinečnú príležitosť nahliadnuť očami praxe na všetky kroky spojené s výkonom základnej finančnej kontroly v prostredí verejnej správy a územnej samosprávy. Zaoberať sa budeme novým metodickým usmernením Ministerstva financií SR zo septembra 2022 a rovnako tak príjmami, výdavkami, právnymi úkonmi, inventarizáciou a ďalšími úkonmi majetkovej povahy.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
13. 6. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 13. 6. 2023 60 € 72 €

Pravidlá výkonu základnej finančnej kontroly v kocke – pre verejnú správu, samosprávu, školy, VÚC a kontrolórov

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, máte jedinečnú príležitosť nahliadnuť očami praxe na všetky kroky spojené s výkonom základnej finančnej kontroly v prostredí verejnej správy a územnej samosprávy. Zaoberať sa budeme novým metodickým usmernením Ministerstva financií SR zo septembra 2022 a rovnako tak príjmami, výdavkami, právnymi úkonmi, inventarizáciou a ďalšími úkonmi majetkovej povahy.

Aby ste formálne a vecné náležitosti jednoduchšie pochopili a vyhli sa častým pochybeniam, bude vám samotný výkon finančnej kontroly prezentovaný priamo na vzorových príkladoch. Prípadné nejasnosti môžete konzultovať s lektorom naživo prostredníctvom online chatu.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Lektor spracoval v tomto roku  komentár k zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. O svoje zistenia a odporúčania sa s vami podelí na webinári. Okrem vysvetlenia spôsobov vykonávania finančnej kontroly získate hlbšie znalosti o kontrolnej vzorke výkonov finančnej kontroly z praxe.

Cieľová skupina:

Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, škôl, zariadení, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to majetkári, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia, vedúci zamestnanci).

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 1. Finančné operácie – kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly
 2. Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly, ktoré podliehajú kontrole
 3. Odporúčania lektora
 4. Časté kontrolné zistenia z praxe lektora
 5. Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou