Rast cien v stavebníctve a aké sú možnosti predchádzania jeho negatívnym dopadom

Webinár s advokátom JUDr. Petrom Kotvanom vám poskytne komplexný a zrozumiteľný pohľad jednak na právne aspekty rastu cien v stavebníctve, ako aj na nastavenie vhodnej indexácie. Ak ste osobou účastnou vo výstavbovom procese, tento webinár vás zorientuje v zákonných a zmluvných ustanoveniach týkajúcich sa ceny a dodatočnej úpravy ceny a rovnako tak v úprave zmeny zmluvy a v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
27.2.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Peter Kotvan
Bez DPH S DPH
Webinár 27.2.2023 60 € 72 €

Rast cien v stavebníctve a aké sú možnosti predchádzania jeho negatívnym dopadom

Webinár s advokátom JUDr. Petrom Kotvanom vám poskytne komplexný a zrozumiteľný pohľad jednak na právne aspekty rastu cien v stavebníctve, ako aj na nastavenie vhodnej indexácie. Ak ste osobou účastnou vo výstavbovom procese, tento webinár vás zorientuje v zákonných a zmluvných ustanoveniach týkajúcich sa ceny a dodatočnej úpravy ceny a rovnako tak v úprave zmeny zmluvy a v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Preberieme tiež tzv. vyššiu moc, podstatnú zmenu okolností, nemožnosť plnenia či súvisiace metodické pokyny. Na záver máte príležitosť konzultovať s lektorom individuálne otázky k danej problematike.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina:

Webinár je určený osobám zúčastneným vo výstavbovom procese, najmä verejným obstarávateľom, odborným garantom, zhotoviteľom, objednávateľom a právnikom

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Rozbor zákonných a zmluvných ustanovení ohľadom ceny a dodatočnej úpravy ceny
 • Úprava zmeny zmluvy a rozbor § 18 zákona o verejnom obstarávaní
 • Rozbor čl. 13.8 FIDIC VZP
 • Vyššia moc
 • Podstatná zmena okolností
 • Nemožnosť plnenia
 • Metodické pokyny ministerstva dopravy č. 6/2018, 19/2022, 27/2022
 • Metodický pokyn ÚVO SR č. 6/2022
 • Vhodná indexácia

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou