Príprava na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielov v roku 2024 (vzory do praxe)

Novinka

Subjekty verejnej správy, mnohí z vás začínate s inventarizáciou majetku, záväzkov a rozdielov už v lete. Preto sme pre vás v auguste pripravili webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, DSc., v ktorom získate praktické tipy a vzory pre bezproblémovú inventarizáciu. Naučíme vás, ako vyhotoviť príkaz na vykonanie inventarizácie, menovať členov komisií, zostaviť prehlásenia, ale aj inventarizovať. A čo výstupy z inventarizácie? Aké majú mať náležitosti a ako s nimi ďalej pracovať? Toto a ešte oveľa viac sa dozviete v našom webinári.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
9. 8. 2024
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Bez DPH S DPH
Webinár 9. 8. 2024 70 € 84 €
+ -

Príprava na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielov v roku 2024 (vzory do praxe)

Subjekty verejnej správy, mnohí z vás začínate s inventarizáciou majetku, záväzkov a rozdielov už v lete. Preto sme pre vás v auguste pripravili webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, DSc., v ktorom získate praktické tipy a vzory pre bezproblémovú inventarizáciu. Naučíme vás, ako vyhotoviť príkaz na vykonanie inventarizácie, menovať členov komisií, zostaviť prehlásenia, ale aj inventarizovať. A čo výstupy z inventarizácie? Aké majú mať náležitosti a ako s nimi ďalej pracovať? Toto a ešte oveľa viac sa dozviete v našom webinári.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonus:

Webinár obsahuje viacero vzorov, ktoré môžete ihneď aplikovať do praxe. Ide o vzory zápisov, súpisov, menovacích dekrétov, príkazu na zostavenie inventarizácie pre použitie v súčasnom účtovnom roku a podobne.   

Cieľová skupina:

 • Pravidlá pre výkon inventarizácie v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania
 • Prehľad povinností pri inventarizácii (vyhotoveniu príkazu na jej vykonanie, menovaniu členov a podobne)
 • Návod, ako vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov i pohľadávok
 • Náležitosti výstupov z inventarizácie
 • Praktické tipy a odporúčania lektora na základe vykonaných kontrol
 • Vzory inventarizácie ihneď aplikovateľné do praxe
 • Priestor na vaše otázky

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Odmeňovanie za vykonanú prácu – zložky mzdy a rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami
 • Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Prípustné rozdielne zaobchádzanie
 • Dočasné vyrovnávacie opatrenia
 • Právna ochrana pred diskrimináciou
 • Rodová rovnosť
 • Aktuálna legislatíva upravujúca rovnosť v odmeňovaní
 • Prijatá smernica EPaR č. 2023/970, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania – aké povinnosti môže zaviesť jej transpozícia do právnych predpisov Slovenskej republiky
 • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou