Pripravované zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2024

Získajte ešte počas decembra ucelený prehľad o už schválených a naopak pripravovaných zmenách v mzdovej učtárni na rok 2024. Novinkami vás bude sprevádzať RNDr. Jana Motyčková. Na webinári vám predstaví novú minimálnu mzdu a jej dosah na mzdové nároky, nové sadzby príplatkov a daňové parametre, minimálny preddavok, zmeny v materskom a v dani zo závislej činnosti, novinku v podobe vylúčenia povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa, zvýšenie dôchodkov a ostatné.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
1. 12. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Webinár 1. 12. 2023 70 € 84 €

Pripravované zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2024

Získajte ešte počas decembra ucelený prehľad o už schválených a naopak pripravovaných zmenách v mzdovej učtárni na rok 2024. Novinkami vás bude sprevádzať RNDr. Jana Motyčková. Na webinári vám predstaví novú minimálnu mzdu a jej dosah na mzdové nároky, nové sadzby príplatkov a daňové parametre, minimálny preddavok, zmeny v materskom a v dani zo závislej činnosti, novinku v podobe vylúčenia povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa, zvýšenie dôchodkov a ostatné.

Prakticky si navyše vysvetlíme aj postup ročného zúčtovania a ostatných povinností spojených s prechodom do roka 2024, ako je ročné zúčtovanie, daňové bonusy, kontrola a prepočet dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky a podobne.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

*Program bude doplnený podľa prijatej legislatívy.

Minimálna mzda v r. 2024 a súvisiace úpravy

 • Minimálne mzdové nároky
 • Sadzby príplatkov
 • Priemerný zárobok na prelome rokov

Ďalšie mzdové parametre

 • SP, ZP – maximálny VZ, maximálny DVZ, minimálny preddavok v roku 2024
 • iné parametre

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • Zmeny od 1.1.2024
 • Nezdaniteľné časti, DB a ďalšie parametre v roku 2024
 • Daňový bonus v RZD a DP za rok 2023, príklady

Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2024 a v II. polroku 2023

 • Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024, príklady
 • Vylúčenie povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa od 1.1.2024, príklady
 • Povinnosť zamestnávateľa v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu do SP
 • Informácie zverejňované SP zamestnávateľovi od 1.1.2024
 • Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky
 • Elektronický účet poistenca, dôchodková prognóza (informácia)
 • Sadzby príspevkov do II. piliera, zmeny v II.pilieri
 • Zvyšovanie dôchodkov od 1.1.2024, žiadať o dôchodok od r. 2023 alebo 2024
 • Sumy minimálnych dôchodkov v r. 2024
 • Rodičovský dôchodok v roku 2024
 • Ošetrovné v roku 2024

Ďalšie aktuality v mzdovej oblasti podľa prijatej legislatívy

Povinnosti na prelome rokov

 • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2023
 • Kontrola/prepočet dovolenky
 • Presun dovolenky alebo preplatenie nevyčerpanej dovolenky

Diskusia 

 

Harmonogram webinára

09:00 – 13:30 – prednáška spojená s diskusiou