Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2023

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým má za cieľ poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na problematiku posudzovania jednotlivých výdavkov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, a to jednak z hľadiska ich daňovej uznateľnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na posledné schválené legislatívne zmeny si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a tiež, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
14.2.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 14.2.2023 60 € 72 €

Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2023

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým má za cieľ poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na problematiku posudzovania jednotlivých výdavkov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, a to jednak z hľadiska ich daňovej uznateľnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na posledné schválené legislatívne zmeny si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a tiež, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Základná definícia daňového výdavku a nedaňového výdavku
 • Definícia závislých osôb od 1. 1. 2023 a vplyv na vedenie transferovej dokumentácie a preukazovanie obvyklej ceny
 • Možnosť presunu daňového výdavku do iného obdobia, ako vzniká účtovný náklad (odpisy, opravné položky, záväzky daňovo uznané po zaplatení)
 • DPH ako daňový výdavok v spojitosti s účtovaním (krátenie dane z dôvodu používania majetku na iný účel ako na podnikanie, koeficient, zmena účelu pri investičnom majetku, dorubenie pri daňovej kontrole)
 • Zamestnávateľ, ktorý hradí výdavky za zamestnanca (poskytovanie benefitov), čo môže byť daňovo uznané, resp. čo nie je možné uznať za daňový výdavok
 • Manko a škody na zásobách, likvidácia zásob a daňové dosahy pre daňovníka (manko do normy, manko nad normu, škoda, krádež...)
 • Nájomné vzťahy a daňové výdavky u prenajímateľa a nájomcu (pohľad ja na FO prenajímateľa súkromného majetku)
 • Používanie automobilu daňovníkom a daňové a nedaňové výdavky z používania MV (firma, zamestnanec, konateľ, spoločník)
 • Záväzky po splatnosti a daňový aspekt výdavku u daňovníka
 • Pokuty, penále a sankcie z daňového hľadiska a účtovný pohľad
 • Zostatkové ceny majetku pri vyradení daňovo uznané, resp. kedy nie je daňovým výdavkom
 • Diskusia
 

Harmonogram webinára

09:00 - 13:30 - prednáška spojená s diskusiou