• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Protispoločenská činnosť pre hlavných kontrolórov – povinné zodpovedné osoby, ich úlohy a vzory do praxe

Protispoločenská činnosť pre hlavných kontrolórov – povinné zodpovedné osoby, ich úlohy a vzory do praxe

Novela zákona o protispoločenskej činnosti od r. 2023 zavádza jednoznačnú povinnosť určiť zodpovednú osobu, ktorá bude prijímať a preverovať oznámenia o protispoločenskej činnosti. Pre hlavných kontrolórov, prednostov úradov aj starostov prinášame jedinečnú príležitosť nahliadnuť na povinnosti zodpovedných osôb.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
5. 10. 2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Bez DPH S DPH
Webinár 5. 10. 2023 60 € 72 €

Protispoločenská činnosť pre hlavných kontrolórov – povinné zodpovedné osoby, ich úlohy a vzory do praxe

Novela zákona o protispoločenskej činnosti od r. 2023 zavádza jednoznačnú povinnosť určiť zodpovednú osobu, ktorá bude prijímať a preverovať oznámenia o protispoločenskej činnosti. Pre hlavných kontrolórov, prednostov úradov aj starostov prinášame jedinečnú príležitosť nahliadnuť na povinnosti zodpovedných osôb.

Na webinári si „bez čítania zákona“ vysvetlíme, ako prešetrovať oznámenia, ako viesť ich evidenciu, akú dokumentáciu vypracovať a aj to, ako zostaviť smernicu. Ako bonus navyše získate vzor smernice, vzorovú dokumentáciu zodpovednej osoby pre prijímanie oznámení a vzor evidencie a štatistickej evidencie. Lektorom je hlavný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý sám pôsobí ako zodpovedná osoba vo viacerých organizáciách verejnej správy.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Na webinári sa dozviete viac o správnom prijatí a zaevidovaní oznámenia a rovnako aj o postupe súčinnosti s iným orgánom verejnej správy. Pochopíte spojitosť predmetnej témy s etickým kódexom alebo Protikorupčným programom podľa uznesenia vlády SR z roku 2018 v samospráve.

Ako bonus získate:

 • novú praktickú smernicu pre účastníkov webinára vo formáte Word,
 • vzorovú dokumentáciu zodpovednej osoby pre prijímanie oznámení o protispoločenskej činnosti,
 • vzor evidencie a štatistickej evidencie podľa § 10 ods. 6 zákona č. 54/2019 Z. z.

Cieľová skupina:

 • Hlavní kontrolóri obcí a miest
 • Zamestnanci útvarov hlavného kontrolóra
 • Vnútorné kontrolné orgány
 • Prednostovia úradov
 • Starostovia

Lektor vám tiež bližšie objasní pravidlá, ktoré sa viažu pre samosprávu, ako aj zriadené organizácie, a to k oblasti:

 • zostavenia smernice,
 • ustanovenia zodpovednej osoby,
 • štatistického vedenia oznámení,
 • zverejňovania povinných údajov podľa novelizovaného zákona,
 • spracovania evidencie oznámení či pravidiel správneho vybavenia oznámenia.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Objasnenie povinností zamestnávateľa od septembra 2023
 • Zodpovedná osoba a jej povinnosti – hlavný kontrolór
 • Správne evidovanie oznámenia a jeho prešetrenie
 • Vybavenie oznámenia a dokumentácia zodpovednej osoby
 • Príklady z vlastnej praxe lektora
 • Interná smernica – získate vzor
 • Priestor na vaše otázky
 

Harmonogram webinára

09:00 – 11:00 – prednáška spojená s diskusiou