Rozhodovacia činnosť riaditeľa školy v roku 2023

S účinnosťou od 1. januára 2022 všetci riaditelia materských škôl, základných škôl a stredných škôl bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom, rozhodujú vo veciach vymedzených zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa správneho poriadku. Na webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD. komplexne predstaví pravidlá rozhodovacej činnosti riaditeľa školy so zameraním na prax v roku 2023. Webinár slúži ako praktická pomôcka pre riaditeľov. Poskytne vám množstvo praktických návodov, ako aj príležitosť odborne sa poradiť s lektorom v individuálnych otázkach.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
13.2.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 13.2.2023 60,00 € 72,00 €

Rozhodovacia činnosť riaditeľa školy v roku 2023

S účinnosťou od 1. januára 2022 všetci riaditelia materských škôl, základných škôl a stredných škôl bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom, rozhodujú vo veciach vymedzených zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa správneho poriadku. Na webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD. komplexne predstaví pravidlá rozhodovacej činnosti riaditeľa školy so zameraním na prax v roku 2023. Webinár slúži ako praktická pomôcka pre riaditeľov. Poskytne vám množstvo praktických návodov, ako aj príležitosť odborne sa poradiť s lektorom v individuálnych otázkach.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Webinár je určený najmä pre vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov materských škôl, základných škôl a stredných škôl všetkých druhov a typov a ich zriaďovateľov. 

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Obsah webinára

 1. Legislatívne základy rozhodovacej kompetencie riaditeľa školy
 2. Čo je predmetom rozhodovania riaditeľa školy?
 3. Ktoré riadiace akty riaditeľa školy si nevyžadujú prijatie rozhodnutia?
 4. Rozhodovanie riaditeľa školy v správnom konaní a náležitosti rozhodnutia
 5. Vykonateľnosť rozhodnutí a odvolacie konanie
 6. Úloha a kompetencie zriaďovateľa školy vo vzťahu k rozhodnutiam riaditeľa školy
 7. Ďalšie rozhodnutia riaditeľa školy
 8. Rozhodovacia činnosť riaditeľa školy vo vzťahu k deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 9. Príklady z praxe a vybrané vzory rozhodnutí 
 

Harmonogram webinára

9:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou